Det Hvide W

Satyrium W-album

Beskrivelse

Det Hvide W er en lille sommerfugl med et vingefang på 23-32 mm. Oversiden er ensfarvet mørkebrun, og ses sjældent da sommerfuglen oftest hviler med lukkede vinger. Undersiden bærer derimod smukke klare aftegninger af et hvidt ’W’, hvorfra navnet stammer og orange og blå felter langs bagvingens kant.

Det Hvide W kan overfladisk minde om Slåensommerfugl og Egesommerfugl, som dog begge er uddøde i Danmark og som ikke har den tydelige aftegning af et ’W’.

Biologi

Æggene lægges på blad- og blomsterknopper af forskellige Elme-arter. Larven lever af at spise de små Elme-blomster, som springer ud allerede i marts. Forpupningen sker i slutningen af juni mellem sammenspundne blade, og de nye sommerfugle er på vingerne to uger efter.

Arten har kun en enkelt generation om året, og efterkommere overvintrer som æg indtil de klækkes i marts det efterfølgende år, når elme-blomsterne springer ud.

Levested

Det Hvide W findes mange steder hvor der findes mellemstore til store elmetræer der blomstrer hvert år. Den kendes fra både byparker, langs veje og skovlysninger.

Udbredelse

Det Hvide W er ikke helt så almindelig som den tidligere var. Arten er udbredt i Østjylland, flere steder på Fyn og i Nordsjælland, men mangler på flere af de små øer. Den er sandsynligvis gået markant tilbage som følge af elmesygen.