Det Hvide C

Polygonia c-album

Beskrivelse

Det Hvide C er en mellemstor sommerfugl med et vingefang på 41-55 mm. Vingerne er kraftigt takkede og minder til forveksling en smule om et vissent blad. I Danmark findes den i to former. Den ene er orangebrun på oversiden med kraftige sorte pletter og den anden er kraftigt lys orange med mindre kraftige pletter. Undersiden er brunligt spraglet og ophavet til sommerfuglens navn røbes af det lille hvide ’C’ midt på bagvingen.

Det Hvide C kan løst forveksles med andre takvinger som Østlig Takvinge og Kirsebærtakvinge, som dog er mindre takkede, mangler det hvide ’C’ på bagvingen og ikke mindst er meget sjældne.

Biologi

Æggene lægges enkeltvist på både Stor Nælde, Elm og til tider på Humle. Den fuldt udvoksede larve er gråsort, med et stort hvidt parti, og kan ligne en fugleklat når den sidder sammenkrøllet på et blad. Forpupningen sker på værtsplanten.

Det Hvide C har to generationer om året og det der de voksne sommerfugle som overvintrer.

Levested

Arten findes på mange vidt forskellige naturtyper, så længe værtsplanterne er til stede. Den kendes fra både skove, parker og haver, gerne hvis der findes meget nedfaldsfrugt i efteråret.

Udbredelse

Det Hvide C var engang enormt sjælden i Danmark, og i 1970’erne blev ikke engang observeret hvert år. Siden da, har den spredt sig fra det sydøstlige Danmark til resten af landet og findes nu vidt udbredt på øerne, men forekommer som udgangspunkt kun i den østlige del af Jylland.