Dagpåfugleøje

Aglais io

Beskrivelse

Dagpåfugleøje er en mellemstor sommerfugl med et vingefang på op til 49-56 mm. Oversiden af vingerne er mørkerød med karakteristiske øjepletter på hvert vingepar. Undersiden af vingerne har et mørkt mønster, som gør at sommerfuglen kan skjule sig, når vingerne er sammenklappede.

Dagpåfugleøje forveksles næppe med andre sommerfugle pga. sine meget tydelige øjepletter. Dog kan den i flyvende tilstand ligne Admiralen, der dog flyver meget mere aktivt og baskende.

Biologi

Æggene lægges primært på Stor Nælde, men af og til også på Humle, og larven spiser udelukkende disse planter.

I Danmark har Dagpåfugleøje som regel kun én generation om året. De vinterdvalende sommerfugle dukker allerede op i marts-april, og lægger allerede æg på værtsplanten Stor Nælde i løbet af april-maj. Den nye generation af sommerfugle ses som regel fra midten af juli til august. Efter at have vundet energi ved fødesøgning på forskellige blomster, går det nye kuld i vinterdvale indtil starten på næste sæson.

 

Levested

Dagpåfugleøje kan træffes de fleste steder I landet, og gerne I skovbryn og blomsterrige haver.

Udbredelse

Dagpåfugleøje er almindelig i hele landet og de to generationer kan ses på vingerne mellem marts og oktober.