Citronsommerfugl

Gonepteryx rhamni

Beskrivelse

Citronsommerfugl er en stor sommerfugl med et vingefang på 47-60 mm. På oversiden er hannen kraftigt citrongul mens hunnen er mere lysegrøn. På undersiden er de begge lysegrønne og skelnes da bedst i modlys, hvor farven bedre skinner igennem vingerne.

Hunnen kan overfladisk forveksles med en kålsommerfugl, mens den mere gule han ofte forveksles med de sjældne høsommerfugle, som dog er mindre og har mørke aftegninger i randen af vingernes overside.

Biologi

Æggene lægges enkeltvis på bladene af buskene Vrietorn og Tørst. Når larven klækkes efter en uges tid, gnaver den talrige små huller i buskens blade. Senere, når larven er stor, forpupper den sig i busken eller i planter i nærheden.

Arten har kun én generation om året. De voksne sommerfugle dukker op tidligt i foråret, hvor parringen finder sted. Den nye generation flyver helt til midt på efteråret. De voksne sommerfugle overvintrer i tæt vegetation, som regel stedsegrønnetræer og buske, hvor de kan tåle at blive dækket af sne og rim.

Levested

Citronsommerfugl er som udgangspunkt knyttet til skov- og moseområder, hvor værtsplanten forekommer, men den flyver langt omkring og havner meget ofte langt væk fra levesteder og havner ofte i haven midt i byen.

Udbredelse

Citronsommerfugl er udbredt over hele landet, men er mindst hyppig i Vestjylland. Arten kan ses på vingerne fra marts til oktober.