Bier

Arter

I Danmark findes godt 240 forskellige arter af bier. De kan inddeles i to typer, de sociale og de enlige bier. De sociale laver hele bisamfund, hvor de enlige selv skaffer hus og føde. De enlige kan dog også slå sig ned i kolonier.

Der er 30 arter humlebier herhjemme, og de fleste er sociale. Derudover er der blandt enlige bier, godt 50 slags jordbier, 30 vejbier og 25 arter hvepsebier, 15 murbi-arter og omkring 10 bladskærerbi-arter.

Disse vilde biarter har en betydning for bestøvning af afgrøder, frugttræer mv.

I forhold til bestøvning er det imidlertid den almindelige europæiske honningbi ( Apis mellifera ), som er den vigtigste. Honningbien findes i syv andre arter: Indisk honningbi ( A. cerana ), Kæmpehonningbi ( A. dorsata ), Giganthonningbi ( A. laboriosa ), Dværg-honningbi ( A. florea ), Den røde bi ( A. koschevnikovi ), samt to arter uden danske navne:  A. andreniformis, A. nigrocincta  .

Honningbien har herhjemme tre krydsninger: Italienske (gule) bier ( Apis mellifera ligustica ),Carnica (grå) bier ( A. m. carnica ) samt Buckfast-bien.

Desuden findes der på Læsø underarten den Brune honningbi ( Apis melifera, melifera ), som her har sit sidste naturlige danske levested. 

Man har i hele Europa, Vestasien og Afrika afgrænset godt 24 underarter af honningbier.

Føde

Bierne indsamler nektar og pollen på de steder, hvor der er lettest adgang. Om foråret styrer honningbierne fx mod vilde planter, pil, frugttræer, frugtbuske og vinterraps. 

Om sommeren er det primært hvidkløver, rødkløver, skærmplanter, gulerod, korsblomstret agerkål, gul sennep og vårraps. I eftersommeren fortrækker mange honningbier til hedens lyngblomster.

Læs mere om bier

Danmarks Biavlerforening  
Den brune bi på Læsø  
Honningbiens genom kortlægges

Vidste du...?

Honningbien er den vigtigste bestøver af jordbrugets planter i Danmark, og honningbiens bestøvning anslås at have en værdi på 1 milliard kroner om året.

Trusler

Nogle biers overlevelse er truet. Bl.a. gælder det den brune bi. Nok er den brune honningbi tilpasset til et koldt tempereret klima. Alligevel bruger biavlere kun mange andre underarter, primært Buckfast Bien. Den brune bi er derfor næsten forsvundet herhjemme

Honningbier lever primært tæt ved mennesker, og er derfor afhængig af mennesker for at klare overvintringen. Før i tiden levede de i hule træer.

Nedgang i biernes antal kan også skyldes en ensidig pollenforsyning med raps- og hvidkløvermarker. Andre årsager kan være parasitangreb samt vejrforhold.

Hvad kan hjælpe bierne?

For at øge bestanden af bier kan man oprette reservater for kun en type biart. Eksempelvis er visse områder af Læsø forbeholdt den brune bi.