Aurora

Anthocharis cardamines

Beskrivelse

Aurora er en karakteristisk lille sommerfugl med et vingefang på omtrent 33-47 mm. Både hanner og hunner har hvidlige vinger med grønbrogede undervinger og to sorte pletter på overvingerne. Hannerne har smukke ild-orange forvingespidser mens hunnernes vingespidser er gråsorte.

Hunnen kan overfladisk forveksles med Grønbroget Kålsommerfugl, som dog er meget sjælden og oftest har markante sorte aftegninger på overvingerne.

Biologi

Æggene lægges oftest på Engkarse, Kalkkarse, Gåsemad, Løgkarse og andre planter i korsblomstfamilien, og larven spiser frøstandene af disse værtsplanter ved klækning.

Aurora har kun én generation om året. Den er en rigtig forårssommerfugl og dukker som regel op sidst i april. Antallet af Aurora topper som regel i maj og efter Sankt Hans er årets flyvende individer som regel færdige. Æggene bliver som regel lagt enligt på hver foderplante, så der er mad nok til hver larve. Forvandlingen fra æg til larve til puppe tager som regel kun tre til fire uger. Derimod hænger den karakteristiske, spidse og træagtige puppe i 10-11 måneder helt ind til den klækkes i det efterfølgende forår.

Levested

Aurora findes ofte på fugtige steder, enge, skovbryn og grøfter, men findes også på tørrere arealer og i haver.

Udbredelse

Aurora er udbredt over hele landet på nær enkelte steder langs Jyllands vestkyst og på nogle af de små øer. Den ses på vingerne fra slutningen af april til juni, og i kølige år helt ind i juli.