Almindelig Blåfugl

Polyommatus icarus

Beskrivelse

Almindelig Blåfugl er en lille sommerfugl med et vingefang på 24-33 mm. Hannen er meget gennemgående blå på vingernes overside, med en tydelig sort kant. Hunnen er meget variabel, hvor vingernes overside kan variere fra næsten helt brun med orangerøde pletter, til næsten helt blå med mørke partier. Vingeundersiderne er smukt beklædte med sorte og orange pletter og en karakteristisk hvid kile på bagvingerne.

Almindelig Blåfugl kan overfladisk ligne mange af de andre arter af blåfugle i Danmark. Den skal som udgangspunkt have en kombination af en hvid kile på bagvingerne og en lille rund plet forrest på forvingerne.

Biologi

Æggene lægges enkeltvis på arter af ærteblomstfamilien, især Rødkløver, Hvidkløver, Harekløver, Gul Kløver, Kællingetand, Lucerne, mm.

Almindelig Blåfugl har to til tre generationer om året, og de første sommerfugle klækker som regel i maj. Sommerfuglene ses derefter i varierende antal henover sommeren. I efteråret sætter sidste generations larver sig til at overvintre ved foden af værtsplanten, indtil de vågner næste forår.

Levested

Arten findes på alle tænkelige naturtyper, hvor der er et bredt udvalg af ærteblomstrende planter, både på fugtige enge og skovlysninger til tørre overdrev, heder og sågar på forladte byggepladser.

Udbredelse

Almindelig Blåfugl er udbredt i hele landet, også på de små øer, og kan ses på vingerne fra starten af maj til slutningen af september.