Insekter

Insekter er leddyr, hvis krop er delt ind i tre dele: hoved, bryst og bagkrop, og som er dækket af et hårdt, ydre skelet. Voksne dyr har seks ben.

Insekter varierer i længde fra en kvart millimeter til 30 centimeter. Larverne kan være meget forskellige i udseende fra de voksne.

Insekter ånder ved hjælp af fine kanaler, trachéer og har åndehuller på overfladen af kroppen, kaldet spirakler. 

Insekter har stor tilpasningsevne, og mange arter kan flyve. De har en stor frugtbarhed og kort generationstid. De spiller en meget stor rolle i naturens husholdning, som planteædere, rovdyr, snyltere og ådselsædere.

80 procent af alle kendte dyrearter i verden er insekter. De besidder en utrolig rigdom af former og farver. I alt er der beskrevet mere end en million arter af insekter, men antallet af arter er måske i virkeligheden over 30 millioner. I Danmark er der fundet omkring 20.000 arter af insekter.