Insekter

Insekter er leddyr, hvis krop er delt ind i tre dele: hoved, bryst og bagkrop, og som er dækket af et hårdt, ydre skelet. Voksne dyr har seks ben.

Insekter varierer i længde fra en kvart millimeter til 30 centimeter. Larverne kan være meget forskellige i udseende fra de voksne.

Insekter ånder ved hjælp af fine kanaler, trachéer og har åndehuller på overfladen af kroppen, kaldet spirakler. 

Insekter har stor tilpasningsevne, og mange arter kan flyve. De har en stor frugtbarhed og kort generationstid. De spiller en meget stor rolle i naturens husholdning, som planteædere, rovdyr, snyltere og ådselsædere.

80 procent af alle kendte dyrearter i verden er insekter. De besidder en utrolig rigdom af former og farver. I alt er der beskrevet mere end en million arter af insekter, men antallet af arter er måske i virkeligheden over 30 millioner. I Danmark er der fundet omkring 20.000 arter af insekter.

Dagsommerfuglene er en af de mest farverige og iøjenfaldende insektfamilier.

Natsommerfuglene også kaldet natsværmere er ikke lige så farverige som dagsommerfuglene.

Guldsmede har eksisteret på Jorden i over 200 millioner år og har ikke ændret sig væsentligt over denne periode. 

Voksne guldsmede lever deres liv over vandet, hvor de ofte ses, mens de på svirrende vinger står helt stille i luften. De lægger deres larver på et blad eller lign. under vandet. 

Vandnymferne er lidt mindre end de ægte guldsmede, og hunnerne har ofte brede sorte bånd eller ringe på bagkroppen.

Flere af guldsmedene er meget sjældne eller slet ikke set i landet i mange år.

Guldsmedene (Odonata) er opdelt i Ægte guldsmede (Anisoptera) og Vandnymfer (Zygoptera).

Billerne findes både over og under vandet. Der findes ca. 3700 arter biller i Danmark.

Insekter er hvirvelløse dyr der som krebsdyr, edderkopper m.fl. er leddyr. Leddyrene er en succesrig, artsrig og individrig række, der lever på og i landjorden, i de frie vandmasser og ved bunden i ferske og salte vande og er den mest dominerende gruppe der har invaderet lufthavet. 

Insekter er udprægede landdyr og selvom mange lever i ferskvand som unge eller hele livet, viser bygningen af disse insekters åndedrætsorganer tydeligt, at de stammer fra terrestriske former.

Insekterne er nok de bedst tilpassede dyr til livet på land og fordi de kan flyve og har forskellige effektive tilpasninger til at modstå udtørring, har de kunne erobre biotoper med lille luftfugtighed uden at møde særlig stor konkurrence.

De har stor tilpasningsevne, stor frugtbarhed og kort generationstid og er en meget succesrig klasse - 80 % af alle kendte dyrearter i verden er insekter. I alt er der beskrevet mere end 1 million arter af insekter, men antallet af arter er måske i virkeligheden over 30 millioner!

I Danmark er der fundet omkring 20.000 arter af insekter. Insekterne spiller en meget stor rolle i naturens husholdning, som planteædere, rovdyr, snyltere og ådselsædere.

Insekters krop er delt i tre dele: hoved, bryst og bagkrop og er dækket af et hårdt, ydre exoskelet. På hovedet findes sanseorganerne og munddelene, der kan være meget forskelligt udformet afhængig af arten af levevis og føde. På brystet findes hos voksne insekter tre par ben. 

De fleste insekter har to par vinger. Insekter varierer i længde fra en kvart millimeter til 30 centimeter. Larverne kan være meget forskellige i udseende fra de voksne.

Insekter har hverken blod eller lunger og får ilt via fine, forgrenede kanaler, trachéer, overalt i insektet. Luften kommer ind i trachéerne via spirakler, der er åndehuller på overfladen af insektets krop.

I Danmark er 10 arter af insekter fredet. Det er nogle arter af biller, guldsmede og sommerfugle.