Amerikansk ribbegople - alis "dræbergople"

Mnemiopsis leidyi

Beskyttelse og regulering

Amerikansk ribbegople anses for at være en invasiv art, som er umulig at udrydde.

Hvorfor uønsket

Amerikansk ribbegople lever af fiskeyngel, fiskeæg og dyreplankton. I Sortehavet var der i slutningen af 1980’erne sammenfald mellem masseforekomst af ribbegoplen og en drastisk reduktion af dyreplankton. Det sidste førte til et sammenbrud af Sortehavets fiskeri af især ansjoser og brisling. Ribbegoplen havde ædt både fiskenes føde og desuden påvirket bestandene direkte ved at æde fiskenes æg og larver, dette frygtes at kunne ske i Danmark også.

Status for bekæmpelse

Bekæmpelse ikke mulig, men der findes naturlige fjender i danske farvande, der muligvis kan holde bestanden nede.

Udbredelse

Den amerikanske ribbegople lever naturligt ud for den amerikanske østkyst, men har med ballastvand fra skibe fundet vej til Europa og Asien. I 1980'erne blev den observeret i Sortehavet, hvor den har haft en stor negativ effekt på fiskebestanden og dermed fiskeriet.

Fra august 2006 registreredes ribbegoplen for første gang langs den hollandske kyst. Den er kommet hertil med ballastvand fra store fragtskibe. Fra Holland har den bredt sig til de nordeuropæiske farvande. I Danmark ses den fra den sydlige del af Nordsøen og videre op til Skagerrak og Kattegat. Fra 2006 er arten ligeledes observeret langs den svenske vestkyst, i Lillebælt og Storebælt.

I løbet af sidste 20-25 år er gennemsnitstemperaturen i havet omkring Fyn steget ca. 2 grader. Det er muligt, at vandet har den rette temperatur nu, der tillader den amerikanske ribbegople at etablere sig med mange individer. Herved kan vi opleve en masseforekomst og måske skader på fiskeriet som det er set i Sortehavet. Det er dog også muligt, at det ikke sker, fordi vi i vores farvande allerede har artens naturlige fjende nummer ét, melongoplen (  Beroe cucumis  ).

Udseende

Amerikanske ribbegopler er kugle- eller ægformede, helt gennemsigtige, geléagtige dyr. De lyser i mørket. På overfladen løber 8 striber/ribber fra pol mod pol, De er 2-10 cm lange. Arten har to mundlapper, hvor med den fanger sit bytte. Under svømningen vender munden opad.

Vidste du...?

At amerikansk ribbegople populært kaldes for dræbergople.

Forvekslingsmuligheder

Amerikansk ribbegople kan ligne vandmand (  Aurelia aurita  ) og rød brandmand (  Cyanea capillata  ). Men disse er mere skåleformet og vandmænd har 4 tydelige ringe (kønsorganer) i toppen. Rød brandmand har et rødt indre, som amerikansk ribbegople ikke har.

I de danske farvande findes også ”tolappet ribbegople" (  Bolinopsis infundibulum  ), der er ægformet, 5-10 cm høj og hvor det kræver en ekspert at se forskel på de to arter.  "Melongople" (  Beroe cucumis  ), er tøndeformet og op til 10-15 cm lang dvs. større end amerikansk ribbegople. Dens udseende kan sammenlignes lidt med en gennemsigtig, skrællet melon. Den æder andre ribbegopler blandt andet amerikansk ribbegople.

Føde

Amerikansk ribbegople lever af fiskeyngel, fiskeæg, muslingelarver, vandlopper og dyreplankton. Den er ikke kræsen og kan spise mange gange sin egen vægt.

Levevis

Ribbegoplerne lever i have. De er hermafroditter dvs. de danner både ægceller og spermatozoer, og de kan muligvis selvbefrugte. Arten har en enorm reproduktionsevne, hvis føde og de rette betingelser tillader det. Allerede et par uger efter klækning kan en amerikansk ribbegople begynde at producere æg. Den kan på blot 10 dage producere op til 12.000 æg.

Læs mere

Faktaark om Amerikansk ribbegople

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art