Tårnfalk

Falco tinnunculus

Udbredelse

Tårnfalken er en af Danmarks mest almindelige rovfugle. Bestanden er jævnt stigende med ca. 2% om året. Arten er udbredt over hele landet.

Levevis

Tårnfalken er det åbne lands rovfugl. Reden anlægges som regel i gamle kragereder i små træbevoksninger eller levende hegn i landbrugslandskabet eller i opsatte redekasser på elmaster og lign. Nogle par yngler i nicher på høje bygninger som kirketårne, fabriksbygninger m.v.

Tårnfalken lever næsten udelukkende af mus, men den kan også tage større insekter og andre smådyr. Man kan ofte se den stå stille i luften på svirrende vinger på jagt efter bytte, som den fanger i et styrtdyk mod jorden.

Hvad kan hjælpe tårnfalken?

Tårnfalken lider tilsyneladende af boligmangel. Opsætning af redekasser medfører oftest, at tårnfalken flytter ind. Man kan derfor hjælpe tårnfalken ved at sætte redekasser op på høje master og bygninger.

Se hvordan du kan bygge din egen redekasse til tårnfalk her: www.uglekasse.dk

Tårnfalken finder sit bytte i udyrkede områder i det åbne land, typisk i markkanter og på græs- og engarealer. Man kan derfor også hjælpe tårnfalken ved at bevare de udyrkede arealer og evt. lægge flere udyrkede arealer og græsarealer ud.