Stormmåge

Larus canus

Udseende

Stormmågen er 40-46 cm lang og har et vingefang på 99-108 cm. Stormmågen ligner med sine grå vingeoversider en lille sølvmåge. Dog er stormmågen klart mindre, slankere bygget og med smallere vinger. Derudover er hovedfaconen mere rund. Næbbet er gulligt og spinkelt, fødderne gulgrønne og øjet er mørkt. Stormmåge har altid en sort prik alleryderst på yderste håndsvingfjer, modsat sølvmåge.

Unge stormmåger har en mere gråbrun overside med ren hvid hale med bredt sort endebånd.

Udbredelse

Stormmågen er en af Danmarks mest almindelige måger. Mågen forekommer i den nordlige del af Europa og Asien. Stormmågen yngler kun spredt i landene syd for Tyskland og Holland. Sydligere end Schweiz yngler kun få stormmåge par. Stormmågen kan findes over det meste af landet. Den findes især langs fjorde og de danske kyster, hvor den yngler på små øer og holme. Den yngler desuden også enkelte steder i indlandet, hvor den ofte holder til i åbne hedemoser. 

 

Du kan læse mere om Stormmågen på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Vidste du...?

At stormmågen slet ikke er kræsen. Dens føde består både af insekter og orme, som den finder på pløjemarker, samt af fisk og ådsler. Desuden fouragerer den gerne på lossepladser.

Sådan er arten beskyttet

Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I  
Fredet