Stor hornugle

Bubo bubo

Udbredelse

Tyske udsætninger af stor hornugle fra opdræt har resulteret i, at arten, der ellers uddøde i Danmark i slutningen af 1800-tallet, nu er genindvandret hertil.

Levevis

I Danmark yngler stor hornugle ofte i grusgrave nær skov, og fuglene synes ikke at stille store krav til yngleområdet. Reden placeres oftest på jorden, men til tider bruges gamle rovfuglereder.

Uglerne lever af fugle og pattedyr, især ringduer, kraver, pindsvin og brune rotter.

Det er dog vigtigt, at der er ro omkring reden i yngletiden. 

Vidste du...?

Tidligere var stor hornugle meget eftertragtet af mennesker. Ungerne blev fanget og opdrættet til såkaldte kragefugle. De lokkede krager til, hvilket gjorde det lettere for jægerne at skyde dem.

Hvad kan hjælpe den store hornugle?

Det vigtigste krav til levestedet synes af være ro omkring reden. Man kan derfor hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af 200 meter fra reden fra 1. februar til juli.