Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Sortstrubet lom

Gavia arctica

Udseende

Den sortstrubede lom kan i sommerdragten kendes fra den rødstrubede lom på de hvide firkantede aftegninger på ryggen samt på et sort felt på struben. Den sortstrubede lom er i de andre dragter svær at skelne fra den rødstrubede lom.

Udbredelse

Den sortstrubede lom yngler i det nordlige Asien og Europa, hvor den er udbredt på De Britiske Øer, i Norge, Sverige, De Baltiske Lande og Finland. 
I Danmark observeres den sortstrubede lom typisk i Kattegat, Skagerrak og farvandet ud for Vadehavet. Den er en fåtallig sommergæst, men en almindelig træk- og vintergæst, og de danske farvande er vigtige fældnings- og overvintringsområder for vinterbestanden i Vesteuropa.

Levevis

Den sortstrubede lom yngler ved skov- og fjeldsøer, mens den om vinteren findes ved kysterne. 

Læs mere om sortstrubet lom, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Den sortstrubede lom kan i sommerdragten kendes fra den rødstrubede lom på de hvide firkantede aftegninger på ryggen samt på et sort felt på struben. Den sortstrubede lom er i de andre dragter svær at skelne fra den rødstrubede lom.

Hvad kan hjælpe den sortstrubede lom?

Opretholdelse af fiskerige fourageringssteder er vigtig.