Sortstrubet lom

Gavia arctica

Udseende

Den sortstrubede lom kan i sommerdragten kendes fra den rødstrubede lom på de hvide firkantede aftegninger på ryggen samt på et sort felt på struben. Den sortstrubede lom er i de andre dragter svær at skelne fra den rødstrubede lom.

Udbredelse

Den sortstrubede lom yngler i det nordlige Asien og Europa, hvor den er udbredt på De Britiske Øer, i Norge, Sverige, De Baltiske Lande og Finland. 
I Danmark observeres den sortstrubede lom typisk i Kattegat, Skagerrak og farvandet ud for Vadehavet. Den er en fåtallig sommergæst, men en almindelig træk- og vintergæst, og de danske farvande er vigtige fældnings- og overvintringsområder for vinterbestanden i Vesteuropa.

Levevis

Den sortstrubede lom yngler ved skov- og fjeldsøer, mens den om vinteren findes ved kysterne. 

Læs mere om sortstrubet lom, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Den sortstrubede lom kan i sommerdragten kendes fra den rødstrubede lom på de hvide firkantede aftegninger på ryggen samt på et sort felt på struben. Den sortstrubede lom er i de andre dragter svær at skelne fra den rødstrubede lom.

Hvad kan hjælpe den sortstrubede lom?

Opretholdelse af fiskerige fourageringssteder er vigtig.