Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Sortspætte

Dryocopus martius

Udbredelse

Sortspætten er en forholdsvis ny yngleart i Danmark. Den indvandrede i 1960erne til Nordøstsjælland og Bornholm og har siden spredt sig til Fyn og Jylland. Arten er i fremgang, men med svingninger fra år til år.  Sortspætten bliver i Danmark om vinteren.

Læs mere om sortspætte, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside