Sortspætte

Dryocopus martius

Udbredelse

Sortspætten er en forholdsvis ny yngleart i Danmark. Den indvandrede i 1960erne til Nordøstsjælland og Bornholm og har siden spredt sig til Fyn og Jylland. Arten er i fremgang, men med svingninger fra år til år.  Sortspætten bliver i Danmark om vinteren.

Læs mere om sortspætte, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside