Sort svane

Cygnus atratus

Udbredelse

Den sorte svane har sin naturlige udbredelse i Australien, men er indført til Europa som prydfugl. De fleste sorte svaner i Danmark er efterkommere af undslupne fugle fra zoologiske haver, dyreparker eller private prydfugleholdere. En del af de sorte svaner, der ses i den danske natur kommer antageligt fra Holland, hvor en vild bestand har etableret sig. Denne bestand udgjorde ca. 70 par i år 2000. Den sorte svane yngler også i Tyskland og England. Herhjemme har arten forsøgt at yngle i 2003 på Bågø, men uden succes, da æggene blev fjernet.

Arten er i dag almindeligt udbredt i Danmark, og er observeret på mindst 76 forskellige lokaliteter. 

Udseende

Sort svane er en stor fugl på op til 1,4 m i størrelse. Dens vingefang kan blive op til 2 m og den vejer op til 6 kg. Fjerdragten er primært sort med hvide fjer i enderne af vingerne, som oftest kun kan ses, når fuglen hviler eller flyver. Næbbet er rødt med et hvidt tværbånd nær spidsen.

Forvekslingsmuligheder

Sort svane forveksles ikke med andre svanearter pga. dens sorte fjerdragt.

Jagttid og regulering

Sort svane ( Cygnus atratus ) reguleres i øjeblikket ikke i Danmark. Der er ikke fastsat jagttid på sort svane, hvilket betyder at den ikke må jages. Endvidere er den heller ikke omfattet af Bekendtgørelsen om vildtskader, og kan derfor heller ikke reguleres som skadevoldende vildt, men der kan søges tilladelse hos Miljøstyrelsen til at regulere den.

Dette betyder, at hverken voksne svaner, æg eller reder må reguleres/uskadeliggøres.

Vidste du...?

At sort svane er den eneste svaneart, som er sort. Derimod findes der en række hvide svanearter.

Føde

Sort svane lever af planter, andemad og græs.

Levevis

Sort svane bliver kønsmoden i 3-4 års alderen. Parrings- og yngletiden er fra februar til august, hvor hunnen lægger ca. 4-10 æg. Begge forældre deltager i udrugningen af æggene. Det tager mellem 35 til 45 dage at ruge æggene ud. I yngletiden er hannen meget aggressiv. Begge forældre passer ungerne i 6 måneder indtil de er flyveklar. Reden er lavet af plantemateriale og mellem 1-1,5 m i diameter og optil 1 m høj, den er placeret på små holme eller på lavt vand. En rede genbruges, repareres eller genopbygges hvert år.

Sorte svaner har oftest den samme mage gennem hele livet. En sort svane kan blive ca. 10 år gammel.

Læs mere om sort svane på Animal Diversity Web (engelsk)