Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Sort svane

Cygnus atratus

Beskyttelse og regulering

Sort svane anses for at være en  invasiv art , der ikke hører hjemme blandt den danske fauna. Arten bør derfor forhindres i at have succes i at yngle.

Hvorfor uønsket

En ynglebestand af sorte svaner bør undgås, da arten muligvis kan forrykke den naturlige balance i de områder, hvor den hjemmehørende knopsvane lever.

Status for bekæmpelse

Arten reguleres ikke pt.

Udbredelse

Den sorte svane har sin naturlige udbredelse i Australien, men er indført til Europa som prydfugl. De fleste sorte svaner i Danmark er efterkommere af undslupne fugle fra zoologiske haver, dyreparker eller private prydfugleholdere. En del af de sorte svaner, der ses i den danske natur kommer antageligt fra Holland, hvor en vild bestand har etableret sig. Denne bestand udgjorde ca. 70 par i år 2000. Den sorte svane yngler også i Tyskland og England. Herhjemme har arten forsøgt at yngle i 2003 på Bågø, men uden succes, da æggene blev fjernet.

Der bliver set et stigende antal sorte svaner i Danmark. I 2008 er en halv snes sorte svaner observeret på forskellige lokaliteter rundt om i landet eksempelvis i Vejlerne, Lønborg, Filsø, Fårevejle og ved Roskilde Fjord.

Udseende

Sort svane er en stor fugl på op til 1,4 m i størrelse. Dens vingefang kan blive op til 2 m og den vejer op til 6 kg. Fjerdragten er primært sort med hvide fjer i enderne af vingerne, som oftest kun kan ses, når fuglen hviler eller flyver. Næbbet er rødt med et hvidt tværbånd nær spidsen.

Forvekslingsmuligheder

Sort svane synes ikke at kunne forveksles med andre svanearter pga. dens sorte fjerdragt.

Vidste du...?

At sort svane er den eneste svaneart, som er sort. Derimod findes der en række hvide svanearter.

Føde

Sort svane lever af planter, andemad og græs.

Levevis

Sort svane bliver kønsmoden i 3-4 års alderen. Parrings- og yngletiden er fra februar til august, hvor hunnen lægger ca. 4-10 æg. Begge forældre deltager i udrugningen af æggene. Det tager mellem 35 til 45 dage at ruge æggene ud. I yngletiden er hannen meget aggressiv. Begge forældre passer ungerne i 6 måneder indtil de er flyveklar. Reden er lavet af plantemateriale og mellem 1-1,5 m i diameter og optil 1 m høj, den er placeret på små holme eller på lavt vand. En rede genbruges, repareres eller genopbygges hvert år.

Sorte svaner har oftest den samme mage gennem hele livet. En sort svane kan blive ca. 10 år gammel.

Læs mere om sort svane på Animal Diversity Web (engelsk)

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art