Rovterne

Hydroprogne caspia

Udbredelse

Rovternen er en sjælden gæst i Danmark. Den ses næsten kun på træk på mellem yngleområder ved Østersøen og vinterkvarteret i Afrika.

I juni 2008 blev der gjort et sentationel ynglefund på Saltholm af et par rovterner på rede. Det er ikke set siden 1944, hvor den også ynglede på Saltholm. Siden har der årligt været mindst et ynglepar.

Rovternen er en langdistanceflyer og den findes over det meste af jorden fra Asien, Austalien til Nordamerika. Den er under pres i Europa, hvor antallet af ynglefugle falder konstant.

Levevis

Yngler gerne i kolonier eller parvis, hvor de lægger 2-3 æg i reden direkte på jorden. Det tager ca. 22 dage at ruge æggene ud.

Føden hentes ofte i ferskvandssøer langt fra reden. Føden består af store fisk helt op til 30 cm., som den styrtdykker efter.

Læs mere om rovternen, herunder aktual bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Rovternen er verdens største terne. Den er skrap til at fange fisk, og kan klare dem helt op til 20 – 30 cm.

Hvad kan hjælpe rovternen?

Ro omkring kolonien i yngleperioden er vigtigt for at sikre ynglesucces.