Ringdue

Columba palumbus

Ringduen er den mest almindelige due i Danmark. Den har lillafarvet bryst og en hvid tegning på hals og vinger – resten af fjerdragten er i grålige farver. Den er den største af de danske duer med en længde på ca. 41 cm og et vingefang på 75-80 cm. Ringduen kaldes også ofte for skovdue.

Udbredelse

I Danmark yngler Ringduen over alt. Nogle af de danske duer trækker til vinterkvarterer i Sydvesteuropa, mens nogle bliver i landet, hvor de samler sig i flokke sammen med trækgæster fra Skandinavien. Desuden findes ringduer i næsten hele Europa samt i det vestlige Asien og Nordafrika.

Levevis

Ringduen kan yngle, hvis bare der findes et træ, hvor den kan bygge sin rede. Reden er meget simpel, og de lægger ikke mere end 2 æg. Til gengæld har de en meget lang yngleperiode med mange yngleforsøg. Alt efter hvor koldt det er, kan yngleperioden starte så tidligt som i februar og slutte så sent som i oktober.

Føden består primært af forskellige plantedele som frø og friske skud, blade og knopper. De kan dog også tage insekter og andre smådyr. De søger føde både på jorden og i træerne. I år hvor der er mange bog i skoven, ses de store vinterflokke ofte i skovbunden, men ellers søger de mest føde på marker.

Vidste du...?

Duer har en særlig udposning på spiserøret, hvor de i yngletiden producerer noget man kalder duemælk. I de første dage fodres ungerne udelukkende med dette, da det er meget næringsrigt.