Pomeransfugl

Charadrius morinellus

Pomeransfuglen yngler primært i den arktiske tundra og fjeldhede i det nordlige Europa og Asien fra Norge til det østlige Sibirien. 

Pomeransfuglen er en trækfugl og yngler ikke i Danmark. Den ses her kun som trækfugl i foråret og efteråret. I foråret kan et par hundrede fugle ses i det vestlige Jylland, mens antallet under efterårstrækket fra midten af august til oktober er meget lavere. Pomeransfuglen overvintrer i et smalt bælte fra Marokko østpå til Iran.

Levevis

Pomeransfuglene ses i Danmark typisk på pløjemarker og nysåede eller nyspirede korn- eller roemarker samt lignende vegetationsfattige, tørre steder.

Pomeransfuglen lever af insekter, orme og snegle. 

Læs mere om pomeransfuglen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Kønsrollerne er til en vis grad byttet om hos pomeransfuglen, idet hunnerne konkurrerer om hannernes gunst og flyver parringsflugt over terrænet.

Hvad kan hjælpe pomeransfuglen?

Fred og ro på dens vigtigste opholdssteder er vigtig.