Nilgås

Alopochen aegyptiacus  

Udseende

Nilgåsen er ca. 70 cm lang, og har et vingefang på ca. 120 cm. Den vejer mellem 1,5-2 kg. Nilgåsen er let at kende med sin brogede fjerdragt og dens tydelige mørkebrune øjemaske. Nilgåsen har en mørk plet på bugen og på vingeoversiderne findes et stort hvidt felt. Benene er lange og blegrøde.

Nilgåsen hører ikke naturligt hjemme i Europa, og den regnes her som en invasiv art.

Udbredelse

Nilgåsens naturlige udbredelse er i Nordafrika, syd for Sahara og Nildalen i Egypten. I 1700-tallet ynglede nilgåsen langs Donau-flodens bredder, men blev udryddet på grund af jagt.

Senere blev nilgåsen indført som park-fugl i England og Holland. I Holland slap nogle individer fri, og herfra spredte nilgåsen sig til Frankrig, Belgien og Tyskland. I år 2000 konstaterede man ynglende nilgæs i Sønderjylland. Efterhånden er den set mange forskellige steder i landet ved søer, enge og andre vådområder.

De danske nilgæs trækker som regel syd på til frostfrie områder om vinteren, ved mindre det er en mild dansk vinter.

Derfor er arten invasiv

Nilgåsen udviser dominerende og aggressiv adfærd overfor andre fuglearter, og det kan forhindre hjemmehørende arter, særligt mindre arter som ænder og blishøns, i at etablere sig i områder, hvor Nilgåsen er til stede. Nilgåsen kan også hybridisere sig med andre gåsearter som Canadagås og Grågås eller med den beslægtede gravand. Desuden har den et højt spredningspotentiale.

Nilgåsen bekæmpes ved jagt og regulering, og det vurderes, at arten vil være vanskelig at udrydde, hvis den først får etableret en større bestand.

Læs mere om bekæmpelse af nilgås

Vidste du...?

At nilgåsen betragtes som en invasiv art, fordi den ikke er hjemhørende i Danmark, og opfører sig aggressivt overfor andre ynglende arter. Dens naturlige levested er syd for Sahara i Afrika.

Levevis

Nilgæs lever hovedsageligt af græs og afgrøder, som de fleste andre gæs. Ungerne lever dog overvejene af animalsk føde.

I Danmark yngler de i ferskvandssøer – særligt i søer i grusgrave. Den er mere territorial end de øvrige gåsearter, både over for artsfæller og andre arter, hvorfor der som regel kun findes et par i hver sø.

Læs mere om nilgås, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside