Kortnæbbet gås

Anser brachyrhynchus

Udseende

Kortnæbbet gås er en forholdsvis lille lys gås. Den er 60-75 cm lang, og har et vingefang på 135-170 cm. Fjerdragtens farver minder meget om grågåsens, men den er betydeligt mindre. Endnu mere minder den om sædgåsen, men kortnæbbet gås har lyserødt næb og fødder, i modsætning til sædgåsens orange næb og fødder.

Udbredelse

Kortnæbbet gås yngler ikke i Danmark, men efterår, vinter og forår raster de i tusindvis langs den jyske vestkyst. Det er ynglefuglene fra Svalbard, der overvintrer i Holland, Belgien og Danmark. Om efteråret ses fuglene især i Vest Stadil Fjord og Fiilsø, mens de om vinteren og foråret er spredt over mange lokaliteter.

Levevis

Som flere andre gåsearter begyndte kortnæbbet gås at fouragere på dyrkede marker i takt med, at levestederne (især Vest Stadil Fjord) blev drænet og opdyrket.

Tidligere fandt gæssene størstedelen af deres føde på enge med lav vegetation, nu finder de primært føden på stubmarker om efteråret og vinteren, hvor de tager spildkerner. Om foråret finder gæssene føde på nysåede marker.

De kortnæbbede gæs bruger laguner, beskyttede vige samt søer til at hvile og overnatte i, og det er vigtigt, at disse områder er uforstyrrede.

Læs mere om kortnæbbet gås, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Hele Svalbards ynglebestand af kortnæbbede gæs opholder sig hvert forår og efterår i Vestjylland.

Hvad kan hjælpe kortnæbbet gås?

Ved at foretage intensiv naturpleje på strandengene, f.eks. i form af kreaturgræsning eller høslet, vil vegetationshøjden holdes nede på et niveau, der er favorabelt for de kortnæbbede gæs.

Man kan også hjælpe gæssene ved at begrænse færdslen på overnatningspladserne.