Knarand

Anas strepera

Udseende

Hos Knaranden er hannen ikke lige så karakteristisk som hos mange af de andre andearter, den minder mere om hunænderne i farverne. Hannen kan kendes på at den har gråmeleret bryst og sider samt sort gump. Både han hun har hvide vingespejl.

Udbredelse

Knaranden yngler i et bælte tværs igennem Europa, hvor Danmark udgør et af de nordligste steder i udbredelsesområdet. Desuden findes den også i det nordlige Vestamerika. De største danske bestandstætheder findes i Det Sydfynske Øhav og på Lolland, men der er forekomster af ynglefugle i det meste af landet, selvom den er en fåtallig ynglefugl i Danmark.

Knarænderne trækker om efteråret til deres vinterkvarter i Syd- og Vesteuropa, og da der kun er meget få fugle nord for Danmark, er den som sådan ikke trækgæst i landet.

Levevis

Knaranden yngler ved lavvandede søer og moser samt lavvandede brakvandsområder med rigelig vegetation. De lever hovedsageligt af vandplanter, som den kan nå på lavt vand.

Vidste du...?

Den første registrering af ynglende knarand i Danmark er fra 1933, hvor den ynglede ved Ringkøbing Fjord.