Kirkeugle

Athene noctua

Udseende

Kirkeuglen  er Danmarks mindste ugle, cirka 21-23 centimeter fra hoved til hale - kun på størrelse med en drossel. Vingefanget er cirka 50-56 centimeter med brede afrundede vinger. Benene er forholdsvis lange og halen er kort.

Kirkeuglens skrig lyder næsten som en kattekilling, der mjaver lidt klagende.

Levevis

Kirkeuglen sidder om dagen ofte på en hegnspæl, hvorfra den jager insekter, regnorm, snegle, padder, mus, småfugle. Kirkeuglen kan "muse" som en tårnfalk og fange insekter i luften.

Udbredelse

Den danske bestand af kirkeugle er gået tilbage i hvert fald siden 1970’erne og går fortsat tilbage. Fortsætter denne udvikling vil kirkeuglen uddø i Danmark indenfor en nær fremtid. Et forskningssamarbejde mellem Zoologisk Museum og Center for Makroøkologi ved Københavns Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet har kortlagt de danske kirkeuglers biologi og årsager til tilbagegangen.

Resultaterne fra forskningsprojektet indikerer, at hovedproblemet for de danske kirkeugler ligger i en for lav ungeproduktion. De voksne fugle lever lige så længe som før i tiden. Fødemangel i yngletiden ser ud til at være nøglefaktoren, med ulykker efter ungernes udflyvning som en væsentlig ekstra faktor.

Læs mere om kirkeuglen, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Læs om projektet "Hjælp Kirkeuglen"

Sådan er kirkeuglen beskyttet

Fredet