Hellig ibis

Threskiornis aethiopicus

Hellig ibis er en stor fugl med hvide fjer og et langt tyndt nedadkrummet sort næb. Fuglen stammer oprindeligt fra Afrika, men er udbredt i vandområder i store dele af verden. 

Udseende og adfærd

Hellig ibis’ krop er hvid, mens hoved og ben er sorte. Fuglen er mellem 65 og 90 centimeter høj og vejer omkring 1,5 kilo. Hellig ibis bruger sit lange næb til at finde føde i mudderet i søbunden, hvor den fanger fisk eller padder. Den spiser hovedsageligt frøer, insekter, orme og fugleæg, men kan også spise små pattedyr og ådsler, hvis der er mangel på føde. Fuglen lægger to til tre æg, som hunnen og hannen skiftes til at udruge i en stor rede, der er placeret på jorden eller i en trætop. Hellig ibis er en meget stille fugl, der kun sjældent laver lyde. Det sker dog i parringstiden, hvor den skræpper. I Egypten forbandt de gamle egyptere fuglen med guden Tot, som ofte blev afbilledet med et ibishoved. 

Derfor er arten uønsket

Hellig ibis blev introduceret til Frankrig hvor den hurtigt formerede sig  hvorefter bestanden spredte sig og etablerede sig i det vestlige Frankrig. Fuglen bredte sig ukontrolleret og blev en trussel mod den oprindelige natur, fordi den viste sig at være altædende og spiste både æg og unger af kolonirugende fugle, hvilket gik hårdt ud over blandt andet ternerne i området. I 2008 indledte Frankrig en målrettet indsats for at få arten udryddet. Man ønsker ikke en lignende situation i Danmark og derfor er arten uønsket

Er arten i Danmark?

Hellig ibis har ikke etableret sig i Danmark, men enkelte individer er blevet observeret.
Disse individder har dog igen forladt landet.

På kortet finder du artens udbredelse i EU

Forvekslingsmuligheder

Hellig ibis kan forveksles med storke og fiskehejrer, men kan kendes på det karakteristiske lange sorte og nedadkrummede næb, dens nøgne sorte hals og sorte hoved.