Hedelærke

Lullula arborea  

Udbredelse

De hedelærker, der yngler i Danmark, ankommer til landet i marts fra deres vinterkvarterer i Sydvesteuropa. I oktober trækker de igen sydpå. Hedelærken var tidligere en almindelig ynglefugl i store dele af Jylland og i Nordsjælland. Siden 1950erne er bestanden blevet mindre, men den synes at have været stabil i de seneste 20-25 år. Der er omkring 300-500 par ynglende hedelærker i Danmark.

Levevis

Hedelærke foretrækker åbne, sandede områder, hvor der er forekomst af både lav vegetation og steder med bar jord, men hvor der også findes spredte træer og buske, hvor fuglene har deres sangposter. Fuglene er således at finde på heder og klitheder, men også hvor der er ryddede områder i nåleskove.

Hedelærke lever hovedsageligt af insekter.

Læs mere om hedelærken, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Vidste du...?

Danmark ligger i det nordlige grænseområde for hedelærkens udbredelse. Klimatiske ændringer i 1950erne, hvor somrene var kolde og fugtige, kan have været årsag til bestandsnedgangen, da hedelærke foretrækker varme og tørre somre.

Hvad kan hjælpe arten?

Man kan hjælpe arten ved at sikre, at der er større sammenhængende områder af hede, klitheder og tør åben fyrreskov.