Havlit

Clangula hyemalis

Udseende

Havlitten er en karakteristisk lille dykand. Hannen kendes let på de lange halefjer og dens sort/hvide fjerdragt. Hunnen mangler de lange halefjer, er lys på undersiden og mørk på oversiden. De har relativt korte næb, og kan næppe forveksles med andre arter. Med en vægt på 600-900 g er de blandt de mindste dykænder i Danmark.

Udbredelse

Globalt er havlitten blandt de mest talrige andearter, og den yngler i arktiske områder på det meste af den nordlige del af kloden. I Danmark ses den som vintergæst, og er mest talrig i Østersøen og de sydlige indre farvande. Oftest befinder flokkende sig langt til havs.

Levevis

Når Havlitterne besøger Danmark om vinteren opholder de sig på havet, oftest langt fra kysten. Her søger de føde ved at dykke efter bunddyr som muslinger og snegle, men de kan også tage småfisk og rejer. De er i stand til at dykke meget langt ned i jagten på føde.

Læs mere om havlit, herunder aktuel bestandsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Vidste du...?

Undersøgelser har vist, at havlitter kan dykke ned til mere end 100 meters dybde for at finde føde.

De havlitter, der overvintrer i Danmark, hører til den Nordeuropæiske- Vestrussiske bestand, som i starten af 1990'erne blev optalt til at være på 4,6 millioner fugle.

Hvad kan hjælpe arten?

Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i fourageringsområderne fra november til midten af april.