Fiskeørn

Fiskeørnen er en storslået rovfugl. Den lever af fisk, som den fanger med de stærke kløer. 

I Danmark har vi kun ganske få par fiskeørne tilbage. Ørnene er fredet, og de må derfor ikke jages.

Udseende

Fiskeørnen er mellem 55-60 cm stor. Dens vingefang kan blive mellem 145-176 cm.

Fiskeørnen kan kendes på sin fjerdragt, der er mørk på oversiden og hvid på undersiden.

Den har et kraftigt næb og nogle meget stærke klør, der let kan gribe fat om fiskeørnens bytte i vandet.

Levevis

Fiskeørn lever ved søer, floder og kyster, hvor den let kan fange sit bytte.

Reden bygges i store træer, især i gammel skovfyr, hvor der er frie indflyvningsforhold. Faktisk kan manglen på egnede redetræer være årsagen til, at fiskeørnen ikke etablerer sig i et område. I Finland eksempelvis har en stor del af fiskeørnebestanden bygget rede på kunstige platforme.

Det er vigtigt, at der er ro omkring reden, selv små forstyrrelser kan få fiskeørnen til at opgive at yngle.

Udbredelse

Fiskeørn var i slutningen af 1800-tallet almindeligt forekommende i Danmark, dog primært i den østlige del. Herfra forsvandt den i 1916. Indtil 1998 har der kun været få dokumenterede redefund i Danmark, og bestanden tæller på nuværende tidspunkt under 10 par.

De nordeuropæiske fiskeørne overvintrer i Afrika og er på træk i Danmark i april-maj og i august-september.

Hvad kan hjælpe fiskeørnen?

Fiskeørnen er meget sky, og vi kan derfor hjælpe arten ved at undlgå at færdes inden for en afstand af ca. 300 meter fra dens rede mellem marts og september.

Hvis der mangler redetræer i et potentielt levested, vil opsætning af redeplatforme kunne medvirke til at gøre området attraktivt for fiskeørn.