Dobbeltbekkasin

Gallinago gallinago

Dobbeltbekkasinen er en vadefugl, som både findes som ynglefugl og trækgæst i Danmark. Den er godt kamufleret i vegetationen med sin fjerdragt, der har forskellige brune farver. Den har langt næb og lange ben, hvilket er typisk for vadefugle. Den kan forveksles med skovsneppen, som dog er noget større og en mere buttet fugl, og måske endnu mere med enkeltbekkasin, som er mindre og har kortere næb.  Vingefanget er 37-43 cm og længden ca. 26 cm.

Udbredelse

Dobbeltbekkasinen yngler primært i Nordøsteuropa og særligt på Island, i Nordskandinavien og i Rusland. Desuden yngler den også i dele af Asien. I Danmark er de største forekomster af ynglefugle i Nordvestjylland, men arten findes i hele landet.

I det tidlige efterår ankommer mange dobbeltbekkasiner til Danmark, hvor de skifter deres fjerdragt, for derefter at flyve til deres vinterkvarter i Vesteuropa eller Nordvestafrika.

Levevis

Bekkasinerne er tilknyttet vådområder, som f.eks. enge og moser, hvor de også yngler.  Føden består insekter, orme og snegle, som de oftest finder i de lavvandede og sumpede områder.

Vidste du...?

Dobbeltbekkasinen er kendt for en særlig brummende lyd, som den laver i yngletiden. Lyden frembringes ved at de yderste halefjer går i svingninger under flugten. Denne lyd har bl.a. givet den øgenavnet himmelged.