Bjergand

Aythya marila

Udseende

Bjerganden er en mellemstor dykand, hvor hannen har grønligt hoved med gråblåt næb og gule øjne. Halsen, brystet og halen er sort, ryggen er lys grå, og resten af kroppen er hvid. Hunnens fjerdragt er i varierende brune farver og hvid omkring næbbet. Længden er 42-51 cm, og vingefanget er 72-84 cm. Bjergænder kan forveksles med troldænder, men troldanden har en karakteristisk nakketop.

Udbredelse

Bjerganden er en trækfugl, og den ses i Danmark som vintergæst. De ankommer i november-december, og ses oftest i store flokke i de indre farvande. I foråret trækker de til det nordligste Europa, hvor de yngler bl.a. på Island, i de skandinaviske skærgårde og det nordlige Rusland.

Levevis

Når bjergænderne er i Danmark, samles de i store flokke, hvor de i dagtimerne hviler sig langt væk fra kysterne. I løbet af aftenen trækker fuglende tættere på kysterne, hvor de dykker efter muslinger og snegle på lavere vand i nattetimerne.

Læs mere om bjergand, herunder aktuel artsudvikling, på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

  • Bjergand. Foto: Colourbox.

     

Vidste du...?

Der er få gange rapporteret om ynglende Bjergænder i Danmark – senest ved Harboøre Tange 1988.

Hvad kan hjælpe arten?

Man kan hjælpe arten ved at begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) på dagrastepladserne i perioden oktober til midten af marts.