Amerikansk skarveand

Oxyura jamaicensis

Udbredelse

Amerikansk skarveand er naturligt hjemmehørende i Nord- og Mellemamerika. I 1940’erne blev den importeret som prydfugl til England. Herfra undslap arten og dannede vilde populationer. Da populationen blev for stor, begyndte fuglen at sprede sig til andre steder i Europa blandt andet Danmark.

Er arten i Danmark?

I perioden 2003-2013 er amerikansk skarveand observeret på i alt 13 lokaliteter i Danmark. Arten betegnes som relativt sjælden i Danmark. De enkelte ænder, der er set i Danmark, formodes at være fløjet hertil fra England.  I 2006, 2007 og 2008 blev der observeret ynglende par af den invasive fugl i Maribosøerne.

På kortet kan du se artens udbredelse i EU

Udseende

Amerikansk skarveand er en lille andefugl. Den er 35-43 cm lang og vejer 310-795 gram. Den har en lang hale, der ofte er oprejst.

Hannens hals og krop er kastanjebrun. Toppen af hovedet, nakken og halen er mørkebrun/sort. Dens kinder er hvide og næbbet lyseblåt.

Hunnens krop og hals er brunmeleret. Toppen af hovedet er mørkebrunt, mens nakke og kinder er hvidlig med en mørk linje. Hos hunnen er næbbet brunt.

Forvekslingsmuligheder

Amerikansk skarveand kan forveksles med troldand og bjergand, men kan genkendes på sin opretstående hale.

Levevis

Arten ses i søer, damme, vandløb og andre fugtige områder. Yngletiden er fra april til august. De yngler først, når de er 1 år gamle. Arten får normalt kun et kuld pr. år (2-3 unger pr. hun pr. år), men der kan forekomme to kuld.

Amerikansk skarveand specialiserer sig ved at lægge æg i andre vandfugles reder.

Den lever af hvirvelløse dyr (bløddyr), som den finder på bunden af søer og damme. 

Vidste du...?

Ved at bekæmpe amerikansk skarveand i Danmark er vi med til at sikre, at der ikke opbygges en europæisk bestand, som kan true den sydeuropæiske, hvidhovedet and.

En invasiv art

Amerikansk skarveand anses for at være en invasiv art og kan bekæmpes som skadevoldende vildt hele året.

Læs mere om invasive arter

Hvorfor uønsket

Amerikansk skarveand kan parre sig med den sjældne og truede europæiske hvidhovedet and ( Oxyura leucocephala ) og på sigt udkonkurrere den.  Amerikansk skarveand reguleres i Danmark for at bidrage til at begrænse udbredelsen af arten i Europa og dermed bidrage til beskyttelsen af hvidhovedet and.

Status for bekæmpelse

Amerikansk skarveand er stadig relativ sjælden i Danmark. Ved regulering kan den minimeres i antal således, at tilstedeværelse af fuglen er betinget af indvandring udefra. Derfor opfordres jægere til at holde fokus på arten.

Læs mere om bekæmpelse af amerikansk skarveand