Vandhyacint

Eichhornia crassipes

Vandhyacint er en populær havedamsplante, der har været til salg i mange havecentre og hos mange dyrehandlere i Danmark. Planten stammer oprindeligt fra regnskoven Amazonas i Sydamerika, hvorfra den har spredt sig til resten af verden via skibe, havstrømme og handel. Arten er en af de værste ukrudtsarter, der findes i ferskvand, og i dag findes den i næsten alle frostfrie dele af verden. 

Udseende og voksested

Vandhyacint flyder i vandoverfladen og har 20 til 60 centimeter lange hvide til mørkt violette rødder, der hænger ned i vandet. Over vandet kan man se en roset af spiseske- eller nyreformede, opsvulmede blade. Blomsterne vokser i opretvoksende klaser og er hvide eller lysviolette med en gul plet på det midterste kronblad. I Danmark blomstrer planten fortrinsvist i varme somre. Planten formerer sig som oftest ved, at udløbere fra planten slår rod et andet sted, men den kan også sætte frø, der kan spredes med strømmen eller med vandfugle. Frøene kan ligge i dvale i årevis. Vandhyacint vokser typisk i tropiske og subtropiske områder og kun i ferskvand i floder og søer, der er næringsrige. Den vokser hurtigt og kan vokse med op til 12 procent i biomasse om dagen, og dermed kan den hurtigt dækket et stort vandområde og udkonkurrere andre vandplanter. Plantens store næringsoptag er årsag til, at den er meget benyttet i havedamme, da den hurtigt optager næring i vandet og hjælper med at holde dammen klar og fri for alger. Planten holder op med at vokse, når temperaturen er under 10 °C og over 40 °C. Den tåler kun korte perioder med frost. 

Forvekslingsmuligheder

Planten kan ikke forveksles med andre arter, da ingen arter har de samme karakteristiske hvide eller lysviolette blomster og karakteristiske store blade, og ingen danske arter er i stand til at danne så kraftige og tætte bestande på åbne vandoverflader.

Er arten i Danmark?

Vandhyacint er endnu ikke observeret som en vildtvoksende bestand i dansk natur, men arten findes i mange vanddamme i hele landet og i mange opvarmede drivhuse. Derfor er det vigtigt at sikre, at planten ikke kan spredes via haveaffald, oversvømmelse eller andet. Det kolde danske vinterklima sikrer dog, at planten ikke kan overleve en dansk vinter. 

På kortet finder du artens udbredelse i EU

Derfor er arten uønsket

I mange lande bruges der store summer på at begrænse og kontrollere vandhyacintplanten. Det sker blandt andet i Panamakanalen og på Nilen, hvor den vokser så kraftigt, at den kan være til gene for skibstrafikken. I Kina vokser planten ofte i rismarker, hvor den opfattes som en alvorlig ukrudtsplante.

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art