Vårkobjælde

Pulsatilla vernalis

Vårkobjælde bliver op til 15 cm høj og har store, smukke, rødviolette blomster.

Nu findes den kun på nogle enkelte heder i Midt- og Vestjylland.

Udbredelse

Vårkobjælde findes på heder og indsander i Jylland. Den er nu blevet meget sjælden og vokser kun et par enkelte steder i Midt- og Vestjylland.

Udseende

Vårkobjælde er en lille, smuk plante, der kun bliver 5-15 cm høj. Den blomstrer allerede i april og maj. Dens store, smukke blomster er hvide på indersiden og rødlige eller violette på ydersiden. Når den ikke er i blomst, er den svær at få øje på mellem de andre hedeplanter. Dens blade er mørkegrønne, læderagtige og fligede.

Levevis

Vårkobjælde vokser på de tørre og sandede dele af hederne, hvor plantevæksten er åben og lav, og hvor solen kan skinne ned.

Trusler

Vårkobjælde trues af:

  • eutrofiering
  • plukning og opgravning
  • tilgroning
  • tilplantning

Vårkobjælde er listet som sårbar på den danske  Rødliste 1997 .

Desuden er den opført som en ansvarsart for Danmark på den danske  Gulliste 1997 . Det betyder, at en stor del af verdensbestanden af planten findes i Danmark, og at vi derfor har et særligt ansvar for at beskytte den.

Sådan er arten beskyttet

Vårkobjælde er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.