Uruguay ludvigia

Ludwigia grandiflora

Uruguay ludvigia stammer oprindeligt fra det Syd- og Centralamerika, som navnet også antyder. Planten kom til Europa, til Frankrig i 1830 som haveplante, og er siden blevet en af de mest ødelæggende invasive arter i landet. Siden har den spredt sig til mange andre lande i EU. Hvor den vokser, ødelægger planten den lokale flora og fauna og endda hele økosystemer, da den både påvirker vandet kemisk og fysisk.

Udseende og adfærd

Uruguay ludvigia er en flerårig vandplante, der har to voksestadier. I det første stadie har planten glatte stængler og vokser vandret i vandoverfladen eller hen over landjorden. Den sætter rødder ud fra stænglen og bladene er glatte og skiftevist modsatstillede. I det andet voksestadie, når planten bliver ældre, begynder den at vokse vertikalt, med hårede stængler, aflange blade, og den bliver op til 1 m høj. De gule blomster fremkommer enkeltvist på disse oprette stængler. Den vokser oftest i vandløb, søer og grøfter, hvor den foretrækker langsomt strømmende vand, men kan dog også vokse i saltvand langs kysterne i bugter. Den spredes oftest vegetativt med vandstrømme, hvor løsrevne plantestykker er yderst spiredygtige. Uruguay ludvigia er meget robust og tåler en lang række klimatiske faktorer og vandmiljøer. Planten kan fx optage ilt via rødder, der stikker op over jorden eller vandet, hvilket gør den i stand til at vokse i ellers iltfattige miljøer.

Forvekslingsmuligheder

Den kan ikke forveksles med andre arter i Danmark, men kendes tydeligt på den gule blomst og de massive forekomster. Den kan dog forveksles med den anden invasive art, krybende ludvigia ( Ludwigia peploides) . Sidstnævnte vokser mere horisontalt, kronbladene er normalt 1-1,5 cm lange og støvknapperne 1-1,7 mm, hvorimod uruguay ludvigia har noget længere kronblade og støvknapper. 

Derfor er arten uønsket

I Frankrig har man brugt store summer på at begrænse planten, da den blokerer vandløb og søer, hvorved den forhindrer sejlads og forårsager oversvømmelser. Den forekommer i så massive bestande, at den udkonkurrerer den lokale flora og fauna og udskiller desuden et såkaldt allelopatisk stof, der gør at andre plantearter ikke kan trives i nærheden af planten.

Er arten i Danmark?

Arten er endnu ikke observeret i Danmark, men findes bl.a. i Frankrig og i vores naboland, Tyskland, hvor den er karakteriseret som invasiv. Derfor frygter man, at den vil sprede sig til Danmark via plantehandel eller med bådtrafik. 

På kortet finder du artens udbredelse i EU

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art