Tyndakset gøgeurt

Orchis mascula

Orkidéen tyndakset gøgeurt har et langt, tyndt blomsteraks med brede, purpurrøde blomster. Blomsterne kan lugte som kattetis. Den blomstrer fra maj til juni og bliver op til 40 cm høj.

Den er almindelig på Bornholm og findes hist og her i den øvrige del af landet.

Den vokser i skove og på enge og overdrev, hvor der er kalk i jorden.

Udbredelse

Tyndakset gøgeurt er sjælden i Nord- og Vestjylland, men findes hist og her i den øvrige del af landet. På Bornholm er den ret almindelig.

Udseende

Tyndakset gøgeurt blomstrer fra begyndelsen af maj til hen i juni. Den bliver 15-40 cm høj. Bladene er mørkegrønne på oversiden, ofte med mørke pletter. Blomsterakset er 5-15 cm langt og tyndt med brede, purpurrøde blomster. Blomsterne kan lugte som kattetis, men planter med næsten duftløse blomster findes også. Tyndakset gøgeurt bestøves især af humlebier. Blomsterne sidder ikke så tæt sammen som hos andre arter af gøgeurter.

Levevis

Tyndakset gøgeurt vokser på fugtig til halvtør, kalkrig muldbund i skove og krat og på enge og overdrev.

Trusler

Der er ikke beskrevet nogen specifikke trusler mod tyndakset gøgeurt.

Sådan er arten beskyttet

Tyndakset gøgeurt er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A