Tørst

Frangula alnus

Udbredelse

Tørst er udbredt i det meste af det tempererede Europa og Asien. Den er meget almindelig i Jylland (med undtagelse af klitområderne), og findes hist og her på Øerne.

Udseende

Tørst er en lav – middelhøj busk, sjældent over 6 m. Lav forgrening og udspærede, opstigende grene giver busken en krukkeformet vækstform. Unge skud er grålige og dunede; ældre bark bliver brunlig.  

Bladknopperne er spredte, lysebrune, udspærede og uden knopskæl. Bladene er spredte, 5-10 cm lange, ovale og helrandede.

Blomsterne er tvekønnede, små og uanselige, gulgrønne og sidder i små bundter i bladhjørnerne. Tørst blomstrer i juni- august måned.

De modne frugter er sorte. Stenfrugterne er modne i august/september. Der er ofte både blomster og frugter på planten samtidig.

Voksested

Tørst er en udpræget surbundsplante, som hovedsagelig findes på fugtig bund i moser og omkring skovsøer, hvor den ofte danner underskov sammen med rød-el, dun-birk, mose-pors og grå-pil. Den findes ligeledes i de fleste egekrat og den trives ofte de samme steder som almindelig røn. Ligesom røn og birk har arten gode pioneer egenskaber i skovrydninger. Den er lyskrævende hårdfør overfor både vind, frost og saltsprøjt.

Anvendelse

Tørst er nøjsom, skyggetålende og modstår moderat vind. Den er derfor velegnet som underplantning i skovbryn og hegn på sure jorde, samt som underskov under eg på lavtliggende jorde. Frugterne er yndede af fugle, f.eks. finker og silkehaler. Tørst er værtsplante for citronsommerfugl.

Tørst har tidligere været meget brugt som naturmedicin (afførrings- og brækmiddel bl.a.), og veddet har været anvendt til mindre drejearbejder. Den har ikke været plantet i større omfang.

Vidste du...?

At tørst er værtsplante for citronsommerfugl.