Tidsel-gyvelkvæler

Orobanche reticulata

Tidsel-Gyvelkvæler har bleggule blomster og bliver op til 60 cm høj. Den har en rødlig stængel og skælformede blade.

Den kendes idag kun fra et enkelt sted i Danmark, ved Lille Hansted Å nord for Horsens.

Den vokser på fugtige, åbne steder i løvskove.

Udbredelse

Tidsel-Gyvelkvæler kendes idag kun fra et enkelt sted i Danmark, ved Lille Hansted Å nord for Horsens. Den har formodentlig aldrig været almindelig i Danmark.

Udseende

Gyvelkvælere har brunlige eller rødlige, kødede stængler med skælformede blade. Tidsel-Gyvelkvæler har bleggule og svagt purpurfarvede blomster. Den blomster fra juni til august. Planten bliver 25-60 m høj.

Levevis

Tidsel-Gyvelkvæler har ingen bladgrønt og dermed ingen fotosyntese, men får sin næring ved at sende rødder ind i andre planters rødder. Tidsel-Gyvelkvæler snylter på rødderne af kål-tidsel. Den vokser på fugtige, åbne steder i løvskove på muld.

Trusler

Tidsel-Gyvelkvæler trues af:

  • afvanding
  • tilplantning

Tidsel-Gyvelkvæler er listet som akut truet på den danske  rødliste 1997 .

Sådan er arten beskyttet

Tidsel-Gyvelkvæler er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.