Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Tidsel-gyvelkvæler

Orobanche reticulata

Tidsel-Gyvelkvæler har bleggule blomster og bliver op til 60 cm høj. Den har en rødlig stængel og skælformede blade.

Den findes kun et sted i Danmark, som er i en løvskov på Fyn.

Den vokser på fugtige, åbne steder i løvskove.

Udbredelse

Tidsel-Gyvelkvæler vokser kun et sted i Danmark. Der er i en løvskov på Fyn. Den har formodentlig aldrig været almindelig i Danmark.

Udseende

Gyvelkvælere har brunlige eller rødlige, kødede stængler med skælformede blade. Tidsel-Gyvelkvæler har bleggule og svagt purpurfarvede blomster. Den blomster fra juni til august. Planten bliver 25-60 m høj.

Levevis

Tidsel-Gyvelkvæler har ingen bladgrønt og dermed ingen fotosyntese, men får sin næring ved at sende rødder ind i andre planters rødder. Tidsel-Gyvelkvæler snylter på rødderne af kål-tidsel. Den vokser på fugtige, åbne steder i løvskove på muld.

Trusler

Tidsel-Gyvelkvæler trues af:

  • afvanding
  • tilplantning

Tidsel-Gyvelkvæler er listet som akut truet på den danske  rødliste 1997 .

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

Fredede arter i Danmark 3 . Peter Wind. URT 1992 (3) 119-121.

Status over den danske flora 1993 . Bernt Løjtnant m. fl. Naturstyrelsen og Gads Forlag 1993.

Fredede planter i Danmark . ØKO-Tips 4. Naturstyrelsen 1995.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 160-161. Gyldendal 1999.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Tidsel-Gyvelkvæler er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.