Tidsel-gyvelkvæler

Orobanche reticulata

Tidsel-Gyvelkvæler har bleggule blomster og bliver op til 60 cm høj. Den har en rødlig stængel og skælformede blade.

Den findes kun et sted i Danmark, som er i en løvskov på Fyn.

Den vokser på fugtige, åbne steder i løvskove.

Udbredelse

Tidsel-Gyvelkvæler vokser kun et sted i Danmark. Der er i en løvskov på Fyn. Den har formodentlig aldrig været almindelig i Danmark.

Udseende

Gyvelkvælere har brunlige eller rødlige, kødede stængler med skælformede blade. Tidsel-Gyvelkvæler har bleggule og svagt purpurfarvede blomster. Den blomster fra juni til august. Planten bliver 25-60 m høj.

Levevis

Tidsel-Gyvelkvæler har ingen bladgrønt og dermed ingen fotosyntese, men får sin næring ved at sende rødder ind i andre planters rødder. Tidsel-Gyvelkvæler snylter på rødderne af kål-tidsel. Den vokser på fugtige, åbne steder i løvskove på muld.

Trusler

Tidsel-Gyvelkvæler trues af:

  • afvanding
  • tilplantning

Tidsel-Gyvelkvæler er listet som akut truet på den danske  rødliste 1997 .

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

Fredede arter i Danmark 3 . Peter Wind. URT 1992 (3) 119-121.

Status over den danske flora 1993 . Bernt Løjtnant m. fl. Naturstyrelsen og Gads Forlag 1993.

Fredede planter i Danmark . ØKO-Tips 4. Naturstyrelsen 1995.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 160-161. Gyldendal 1999.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Tidsel-Gyvelkvæler er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.