Thuja

Thuja plicata

Udbredelse

Thuja vokser naturligt i et smalt bælte langs stillehavskysten i det nordvestlige Amerika fra British Columbia til det nordlige Californien. Træet blev indført til Danmark som prydtræ til parker i 1853, og fra slutningen af 1800-tallet begyndte man at dyrke det i skovene.

I dag vokser Thuja mest på de bedre jorde på øerne. I Langebæk Skov ved Petersgaard Gods på Sydsjælland findes en af Danmarks ældste og flotteste thujabevoksninger. Den er anlagt i 1924.

Udseende

Thuja er et relativt stort nåletræ, der kan blive op til 30 meter højt i Danmark. I sit hjemland kan det derimod blive op til 75 meter højt. Træet er kegleformet som et juletræ, og rødderne starter langt oppe på stammen. I modsætning til de fleste andre nåletræer sidder grenene ikke i kranse omkring stammen, men spredt. Barken er brun med tætte furer, der ikke er særligt dybe.

Thuja er let at forveksle med cypres, som den ligner meget. Thuja kan dog altid kendes på, at træets top stikker lige op i luften. Toppen hos cypres bøjer derimod nedad.

Thujas nåle er formet som små skæl. De er grønne og blanke, og hvert lille skæl har en hvid plet på undersiden. De små skæl ligger som små tagsten udenpå hinanden. De følger skuddene, der er flade og forgrener sig.

Han- og hunblomster sidder på samme træ (enbo), men hver for sig i spidsen af små grene.

Koglerne er aflange og har 6 – 8 tynde, læderagtige, taglagte skæl.

Voksested

Thuja vokser godt på fugtig lerjord i nærheden af kyster.

Levevis

I sit hjemland kan thuja blive mere end 1000 år gammel.

Læs mere om thuja

Skoveniskolen.dk  
Trae.dk

Vidste du...?

Indianerne i Nordamerika byggede ofte deres kanoer og totempæle af thuja.

Anvendelse

Den hvide smalle splint adskiller sig tydeligt fra den lidt flammede rødbrune til mørkebrune kerne. Veddet har tydelige markeringer af årringe.

Kerneveddet har et højt indhold af stoffer, der er giftige for insekter og svampe (fenoler og thujaplicin). Det gør veddet meget holdbart, selv uden imprægnering. Derfor bliver det brugt udendørs til vinduesrammer og til beklædning af huse. Det bliver også i stigende grad anvendt til hegn, legepladser og havemøbler.

Thujas stammer kan bruges til skibsmaster, fordi veddet er så let og sejt.

Træets stedsegrønne løv bliver også brugt til pyntegrønt.