Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Tætblomstret hullæbe

Epipactis purpurata

Tætblomstret-hullæbe er en orkidé med tætsiddende, hvidgrønne blomster. Den blomstrer fra august til september og bliver op til 60 cm høj.

Den er sjælden i Danmark. Hyppigst er den i Østjylland, hvor man finder den i bøgeskove på muldbund, og hvor der er plastisk ler i jorden.

Udbredelse

Tætblomstret-hullæbe blev først påvist i Danmark i 1953. Den blev i begyndelsen anset for at være meget sjælden, men nu kendes den fra ca. 50 steder. De fleste stederne ligger i Østjylland, men dertil kommer nogle steder på Nordvestfyn og på Vestsjælland.

Udseende

Tætblomstret-hullæbe har store, hvidgrønne blomster med rosa læber. Den blomstrer fra august til ind i september. Den kendes på sine smalle, gråligt grønne blade og på sin grove stængel med tætsiddende blomster. Blomsterne er næsten lugtløse, men udskiller megen nektar. Den bliver 30-60 cm høj.

Levevis

Tætblomstret-hullæbe vokser i skyggefulde bøgeskove på muldbund, hvor der er plastisk ler i jorden. Her ses den ofte langs skovveje og kløfter med bække. Tætblomstret-hullæbe besøges hyppigt af hvepse, og bestøvningen foregår på samme måde som hos skov-hullæbe.

Trusler

Tætblomstret-hullæbe trues af:

  • ændring af skovdrift

Tætblomstret-hullæbe er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997 .

Læs mere

www.dk-orkideer.dk

Nordens orkideer . Sven Nilsson og Bo Mossberg. Gyldendals grønne håndbøger. 1977.

Fund af Tætblomstret-Hullæbe (Epipactis purpurata) på Sjælland. Peter Wind og Niels Faurholdt. URT 1992:1. 9-16.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 102-103+202-203. Gyldendal 1999.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Tætblomstret-hullæbe er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A