Tætblomstret hullæbe

Epipactis purpurata

Tætblomstret-hullæbe er en orkidé med tætsiddende, hvidgrønne blomster. Den blomstrer fra august til september og bliver op til 60 cm høj.

Den er sjælden i Danmark. Hyppigst er den i Østjylland, hvor man finder den i bøgeskove på muldbund, og hvor der er plastisk ler i jorden.

Udbredelse

Tætblomstret-hullæbe blev først påvist i Danmark i 1953. Den blev i begyndelsen anset for at være meget sjælden, men nu kendes den fra ca. 50 steder. De fleste stederne ligger i Østjylland, men dertil kommer nogle steder på Nordvestfyn og på Vestsjælland.

Udseende

Tætblomstret-hullæbe har store, hvidgrønne blomster med rosa læber. Den blomstrer fra august til ind i september. Den kendes på sine smalle, gråligt grønne blade og på sin grove stængel med tætsiddende blomster. Blomsterne er næsten lugtløse, men udskiller megen nektar. Den bliver 30-60 cm høj.

Levevis

Tætblomstret-hullæbe vokser i skyggefulde bøgeskove på muldbund, hvor der er plastisk ler i jorden. Her ses den ofte langs skovveje og kløfter med bække. Tætblomstret-hullæbe besøges hyppigt af hvepse, og bestøvningen foregår på samme måde som hos skov-hullæbe.

Trusler

Tætblomstret-hullæbe trues af:

  • ændring af skovdrift

Tætblomstret-hullæbe er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997 .

Sådan er arten beskyttet

Tætblomstret-hullæbe er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A