Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Sværd-skovlilje

Cephalanthera longifolia

Sværd-skovlilje er en orkidé, der bliver op til 45 cm høj og har lysende, hvide oprette blomster og lange spidse blade. Den blomstrer i juni.

Den er nu meget sjælden og findes kun enkelte steder spredt i Danmark.

Planten vokser i løvskove, som regel, hvor der er kalk i jorden.

Udbredelse

Sværd-skovlilje er nu meget sjælden. Den vokser et par enkelte steder i Vest- og Østjylland, lidt flere steder på Midt- og Sydsjælland og et enkelt sted på Bornholm. Tidligere fandtes den flere steder spredt over Danmark og var hyppig på Bornholm.

Udseende

Sværd-skovlilje bliver 30-45 cm høj og får 3-20 lysende, hvide, oprette blomster med en gul plet nederst på blomsten. Dens navn skyldes de lange, tilspidsede, sværdlignende blade. Den blomstrer i juni lidt før hvidgul skovlilje.

Levevis

Sværd-skovlilje vokser i skove ligesom rød skovlilje og hvidgul skovlilje, men stiller færre krav til voksestedet end de to andre skovliljearter. Den findes både på fugtig og tør jord og i lys og skygge, men næsten altid, hvor der er kalk i jorden. Den vokser i krat, på enge og overdrev og i gamle haver. De næsten duftløse blomster bestøves af bier, humlebier og bladhvepse.

Trusler

Sværd-skovlilje trues af:

  • plukning og opgravning
  • sprøjtning
  • ændring af skovdrift

Sværd-skovlilje er listet som sårbar på den danske  rødliste 1997 .

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

www.dk-orkideer.dk

Nordens orkideer . Sven Nilsson og Bo Mossberg. Gyldendals grønne håndbøger. 1977.

Status over den danske flora 1993 . Bernt Løjtnant m. fl. Naturstyrelsen og Gads Forlag 1993.

Vore Skovlilje-arter – forekomst, økologi og fremtid . Niels Faurholdt og John Holst. URT 1996:4. 107-121.

Blomsternes Danmark . Jens Gregersen og Bernt Løjtnant. Side 134-135. Gyldendal 1999.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001.

Sådan er arten beskyttet

Sværd-skovlilje er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A