Sværd-skovlilje

Cephalanthera longifolia

Sværd-skovlilje er en orkidé, der bliver op til 45 cm høj og har lysende, hvide oprette blomster og lange spidse blade. Den blomstrer i juni.

Den er nu meget sjælden og findes kun enkelte steder spredt i Danmark.

Planten vokser i løvskove, som regel, hvor der er kalk i jorden.

Udbredelse

Sværd-skovlilje er nu meget sjælden. Den vokser et par enkelte steder i Vest- og Østjylland, lidt flere steder på Midt- og Sydsjælland og et enkelt sted på Bornholm. Tidligere fandtes den flere steder spredt over Danmark og var hyppig på Bornholm.

Udseende

Sværd-skovlilje bliver 30-45 cm høj og får 3-20 lysende, hvide, oprette blomster med en gul plet nederst på blomsten. Dens navn skyldes de lange, tilspidsede, sværdlignende blade. Den blomstrer i juni lidt før hvidgul skovlilje.

Levevis

Sværd-skovlilje vokser i skove ligesom rød skovlilje og hvidgul skovlilje, men stiller færre krav til voksestedet end de to andre skovliljearter. Den findes både på fugtig og tør jord og i lys og skygge, men næsten altid, hvor der er kalk i jorden. Den vokser i krat, på enge og overdrev og i gamle haver. De næsten duftløse blomster bestøves af bier, humlebier og bladhvepse.

Trusler

Sværd-skovlilje trues af:

  • plukning og opgravning
  • sprøjtning
  • ændring af skovdrift

Sværd-skovlilje er listet som sårbar på den danske  rødliste 1997 .

Sådan er arten beskyttet

Sværd-skovlilje er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A