Sump-hullæbe

Epipactis palustris

Sump-hullæbe er en orkidé, der har hvide blomster med røde og gule tegninger. Den blomstrer i juli og bliver op til 40 cm høj.

Sump-hullæbe er ret sjælden.

Den vokser i moser, på enge og andre fugtige steder, hvor der er kalk i jorden.

Udbredelse

Sump-hullæbe er blevet sjælden i Danmark. Mest hyppig er den i Nordvestjylland, men den kan også ses i Østjylland, på Fyn og på Lolland.

Udseende

Sump-hullæbe kendes på den rød-hvide, pebermyntestribede indre del af læben. Læben er den nedre del af blomsten. Sump-hullæbe bliver 15-40 cm høj og har 4-15 blomster. Den blomstrer i juli og bliver mest bestøvet af små og lette fluer. De næsten duftløse blomster besøges dog også af mange andre insekter.

Levevis

Sump-hullæbe vokser i kær, på enge og overdrev, i grøfter og i lavninger i klitter. Den foretrækker steder, hvor der er kalk i jorden. Derfor finder man den også i kalkgrave. Den har en vidtkrybende jordstængel, som gør, at den kan danne store bestande.

Trusler

Sump-hullæbe trues af:

  • dræning

Sådan er arten beskyttet

Sump-hullæbe er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A