Storblomstret hullæbe

Epipactis leptochila

Storblomstret hullæbe er en lidet iøjnefaldende, gulgrøn orkidé med store, men diskrete lysegrønne blomster. Den blomstrer fra juli til august og bliver op til 60 cm høj.

Den er meget sjælden og findes kun på Sydsjælland, Falster og Møn.

Den vokser i åbne bøgeskove på muldbund med kalk i jorden.

Udbredelse

Storblomstret hullæbe er kun fundet på Sjælland, Falster og Møn, hvor den er meget sjælden.

Udseende

Storblomstret hullæbe ligner skov-hullæbe, men kendes på sine store, ca. 2,5 cm brede blomster. De 5-15 blomster syner dog ikke af meget, da de er lysegrønne eller gulliggrønne som resten af planten. Den bliver 30-60 cm høj og blomstrer i juli og frem til august, et par uger før skov-hullæbe. Stængelen er tydeligt håret og har to rækker blade.

Levevis

Storblomstret hullæbe vokser i lyse bøgeskove på muldbund, hvor der er kalk i jorden. Storblomstret hullæbe bestøver sig selv. Da den har en smule nektar, og blomsterne er vidt åbne, ser man svirrefluer, hvepse og andre insekter kravle rundt i blomsterne, men de bidrager kun lidt til bestøvningen. Det skyldes, at storblomstret hullæbe mangler et såkaldt klæbelegeme, der får blomsterstøvet til at klæbe til insektet.

Trusler

Storblomstret hullæbe trues af:

  • plukning og opgravning
  • ændring af skovdrift

Storblomstret hullæbe er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997 .

Sådan er arten beskyttet

Storblomstret hullæbe er  fredet.  Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A