Storblomstret brunelle

Prunella grandiflora

Storblomstret Brunelle har blåviolette blomster og bliver op til 25 cm høj.

Nu findes den kun et par steder på Sjælland.

Den vokser på åbne skrænter med kalk i jorden.

Udbredelse

Storblomstret Brunelle findes nu kun 2 steder i Hornsherred på Sjælland, hvor bestandene er små. Tidligere fandtes den også ved Ålborg og på Bornholm. 

Udseende

Navnet brunelle skyldes plantens brune frugtstand. Blomsterne er derimod blåviolette og store og kan ses fra juli til august. Planten bliver 5-25 cm høj. 

Levevis

Bestanden i Danmark af Storblomstret Brunelle findes på tørre overdrevsskrænter med kalk i jorden og lav plantevækst. 

Trusler

Storblomstret Brunelle trues af:

  • opgravning og indsamling
  • tilgroning

Storblomstret Brunelle er listet som akut truet på den danske  rødliste 1997

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

Fredede arter i Danmark 6 . Peter Wind. URT 1993 (3) 84-89.

Status over den danske flora 1993 . Bernt Løjtnant m. fl. Naturstyrelsen og Gads Forlag 1993.

Fredede planter i Danmark . ØKO-Tips 4. Naturstyrelsen 1995.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Storblomstret Brunelle er fredet. Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Dens voksesteder er beskyttede efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven.