Stor vandguirlande

Lagarosiphon major

Stor vandguirlande er en vandplante, der danner store og tætte bestande, som kan skabe voldsomme problemer i vandløb og søer. Arten stammer oprindeligt fra det sydlige Afrika, hvor den vokser i floder og vandløb i bjergrige egne. Den er meget brugt som akvarieplante på grund af dens robusthed, og man formoder, at den har spredt sig fra akvariehold til den vilde natur rundt om i verden. 

Udseende og voksested

Stor vandguirlande er en flerårig undersøisk vandplante, der har et fint trådlignende rodsystem, som holder planten fast i sø- eller vandløbsbunden. Planten vokser i lange stængler, der kun er svagt forgrenede og har 5-20 millimeter lange og 2-3 millimeter brede, grønne blade, der snor sig i en spiral op langs stænglen. Bladene krøller normalt nedad og ind mod stænglen, men i sure vande er bladene dog rette. Blomsterne er meget små og hvide med tre blomsterblade, som vokser på en tynd stængel over vandoverfladen. Stor vandguirlande vokser i ferskvand, i søer, damme og vandløb med langsom vandgennemstrømning. Den gror bedst i tempererede, basiske vande, hvor der er rigeligt med lys. Planten trives bedst på cirka 6,5 meters dybde i klart, rent vand, men kan også trives i mørkere mere uklare vande på 1 meters dybde. Udenfor dens naturlige voksesteder er der kun fundet hunlige individer af planten. Plantes hurtige spredning sker derfor udelukkende vegetativt, hvor enkelte individer vokser og sætter nye rødder, der igen spredes videre. Selv små afrevne stykker af planten er i stand til at spire, og derved spredes den hurtigt langs vandløb og er svær at komme til livs, når man vil fjerne den.

Forvekslingsmuligheder

Stor vandguirlande kan forveksles med vandpest ( Elodea canadensis ), men de krøllede blade, der sidder i en spiral langs stænglen og går nedad og ind mod stænglen, er karakteristiske for stor vandguirlande. 

Derfor er arten uønsket

Stor vandguirlande forekommer ofte i så massive bestande, at den blokerer vandløb og kan skabe oversvømmelser. Planten fortrænger lokal flora og fauna, da den udkonkurrerer disse. Den er berygtet for at kunne hæve pH-værdien i søer til over 10, når der finder fotosyntese sted i så store plantemasser. Der findes ikke nogen effektive metoder til bekæmpelse af arten.

Er arten i Danmark?

Arten findes ikke i Danmark, men er yderst invasiv i blandt andet Frankrig, og den er også observeret i Tyskland, Holland og Italien. Derfor kan det formodes, at planten også vil sprede sig til Danmark via plantehandel eller med skibstrafik på europæiske floder.

På kortet finder du artens udbredelse i EU

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art