Stor gyvelkvæler

Orobanche elatior

Stor Gyvelkvæler har røde blomster og bliver op til 50 cm høj. Den har en rødlig stængel og skælformede blade.

Den findes nogle enkelte steder spredt i Danmark.

Den vokser på skrænter og på overdrev.

Udbredelse

Stor Gyvelkvæler findes nu på ca. 9 lokaliteter, men den har aldrig været almindelig i Danmark. Nu findes den i Himmerland, på Samsø og på Østsjælland. Den optræder ofte kun med få planter, men enkelte bestande er dog på over 100 planter.

Udseende

Stor Gyvelkvæler har en brunlig eller rødlig, kødet stængel med skælformede blade. Den kan blive op til 60 cm høj og blomstrer i juni og juli med røde til rødgule blomster.

Levevis

Stor Gyvelkvæler vokser på skrænter og overdrev, hvor der er krat, og ofte hvor jorden er rig på kalk. Den snylter på rødderne af kurv-planter, særlig stor og almindelig knopurt. Den har ingen bladgrønt og dermed ingen fotosyntese, men får sin næring ved at sende rødder ind i andre planters rødder.

Trusler

Stor Gyvelkvæler trues af:

  • bortgravning af voksestedet
  • tilgroning

Stor Gyvelkvæler er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997 .

Sådan er arten beskyttet

Stor Gyvelkvæler er  fredet .

Stor Gyvelkvæler er fredet. Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.