Stor gøgeurt

Orchis purpurea

Stor gøgeurt er vores største orkidé. Den bliver op til 60 cm høj og kan have over 100 blomster, der er blegrøde med prikker. Den blomstrer i maj og begyndelsen af juni.

Den er sjælden og findes kun få steder i landet.

De fleste steder vokser den i bøgeskov med plastisk ler eller kalk i jorden.

Udbredelse

Stor gøgeurt er sjælden og findes nogle ganske få steder ved Vejle Fjord, på Nordvestfyn og på Møns Klint. Danmark har verdens nordligste forekomster af stor gøgeurt.

Udseende

Stor gøgeurt er en høj, statelig orkidé, der kan blive op til 60 cm høj. Den kan have en 25 cm lang blomsterstand med over 100 kraftigt farvede blomster. Den øvre del af blomsten er mørk purpurrød, den nedre del er hvid-blegrød med prikker, og blomsten ligner et menneske med lange arme og ben og purpurfarvet hjelm på hovedet. Den blomstrer fra midten af maj til et stykke hen i juni. Nederst på stængelen har den en roset af kraftige, brede og skinnende blade.

Levevis

Stor gøgeurt vokser på en halvtør, ofte kalkrig eller leret jord i løvskove, krat, på skrænter, enge og overdrev. I området omkring Lillebælt vokser den på plastisk ler. Den findes især i bøgeskove nær kysten.

Trusler

Stor gøgeurt trues af:

  • plukning og opgravning
  • slitage af levested på grund af menneskelig færdsel
  • ændring af skovdrift

Stor gøgeurt er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997 .

Sådan er arten beskyttet

Stor gøgeurt er  fredet.  Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A