Spidsløn

Acer platanoides

Udbredelse

Det naturlige udbredelsesområde strækker sig over det meste af Mellem- og Østeuropa, dog ikke langs Atlanterhavets kyst. I Danmark er spidsløn naturligt forekommende i de østlige egne, herunder Østjylland.

Udseende

Spidsløn er et hjemmehørende træ. Det bliver 20-30 m højt med en tæt beløvet og finkvistet krone, der skygger en del. Spidsløn adskiller sig tydeligt fra ahorn ved, at knopperne er rødlige, og der er mælkesaft i bladstilkene.

Spidsløn har iøjnefaldende spidser på bladene, hvilket ahorn ikke har. Træet har meget flotte høstfarver om efteråret.

Spidsløn blomstrer i begyndelsen af maj, før løvspring, med et væld af gule blomster.

Frugterne er en vinget nød, som modnes i oktober.

Voksested

Spidsløn tåler en del skygge og er ikke følsom over for sen forårsfrost. Bortset fra groft sand, tørvebund eller stift ler, gror den på de fleste jordtyper, dog gerne til den lidt fugtige side. Roden er bred og ikke særligt dybtgående, hvilket måske er årsagen til, at træet påvirkes af vinden. I et forsøg på den midtjyske hede på et sandet og frostudsat sted havde spidsløn en god overlevelse og etablering. Spidsløn kan plantes i det meste af landet, dog er der ikke megen erfaring med spidsløn nær den jyske vestkyst.

Anvendelse

Spidsløn er velegnet til indblanding i skovbryn og læplantninger, men egner sig ikke til monokulturer. Kan f.eks. indgå i plantninger sammen med lind, eg, ask m.fl. Spidsløn fungerer fremragende som solitærtræ i park og landskab. Den tåler fint at blive plantet i byen. Som de fleste træarter kan den plantes på alle tidspunkter af året. Blomsterne indeholder meget nektar og søges af mange slags insekter. Skud og kviste ædes gerne af hjortevildt, og frøene ædes af fugle. Nedfaldne blade virker jordforbedrende.

Det lyse, ensartede ved har mange anvendelsesmuligheder, blandt andet finér, møbel- og gulvtræ. Densiteten af træet gør det velegnet til musikinstrumenter. Den kan fint anvendes til brænde, men træets største værdi er dets robustheden, værdien for insekter (honning!) samt, at spidsløn er en driftssikker art, der kun i ringe grad udsættes for sygdomme mv.

Vidste du...?

At veddet fra spidsløn bl.a. bruges til finér samt møbel- og gulvtræ.

Læs mere

Plant for vildtet faktaark

Anonym, 1994. Træer og buske til skovbryn, læhegn og vildtplantninger. Skov-info nr.13. Tekst og redaktion: Naturstyrelsen, Fællesudvalget for læplantning og Frøkildeudvalget.

Møller, P. F. og H. Staun 2001. Danmarks træer og buske. Politikens forlag.

Skovsgaard, J. P. og Jørgensen, B. B. 2004. Bøg, eg, ær, løn og rødeg på midtjysk hedeflader. Dansk Skovbrugs Tidskrift 89(2), 39-56.