Sommerfuglebusk

Buddleja davidii

Udbredelse

Sommerfuglebusk stammer oprindeligt fra det vestlige Kina. Den bliver dyrket som prydplante herhjemme, men blev første gang observeret frit på Bornholm i 1919. Den findes hist og her i hele landet, men er især forvildet på Sjælland omkring hovedstadsområdet. Den har stort spredningspotentiale, da frøene kan ligge i jorden i mange år, og da den også spreder sig vegetativt ved hjælp af rodstykker og stængler. I andre lande, fx I England og USA, har Sommerfuglebusken gode vilkår pga. det mildere klima, og optræder flere steder meget invasivt. Plantens spredningspotentiale kan forventes at blive større i Danmark i takt med de stigende temperaturer.

Udseende

Sommerfuglebusk er en solkrævende busk, som kan blive mellem 1-1,5 meter høj. Grenene vokser udspredte og er fleksible. Bladende har en tandet rand, og bliver 10-30 cm lange. Oversiden på bladet bliver mørkegrøn, men undersiden er hvidlig og filtet. De tvekønnede blomster er velduftende og bliver 10 mm på den længste led. De sidder i en tæt blomsterstand, som kan blive 35 cm lang. Blomsterne er lilla, men findes også i andre nuancer. De bestøves i særdeleshed af sommerfugle, men andre insekter såsom svirrefluer og bier besøger dem også. Frøene er små og har en 8 mm lang kapsel. De spredes med vinden, og planten vil på den måde kunne kolonisere forstyrrede områder nær vandløb og skovbryn. 

Forvekslingsmuligheder

Forveksles ofte med Buddleja alternifolia

Voksested

Sommerfuglebusken kan sommetider findes forvildet på ruderater, baneterræn, ved fortovskanter, vejrabatter, i grusgrave og på klippeoverdrev.

Læs mere:

Bo Mossberg & Lennart Stenberg. Den Nye Nordiske Flora. Gyldendal. 2014.

Per Hartvig. Atlas Flora Danica. Gyldendal. 2015.

 

Foto: Buddleja davidii, CC0