Slør-partenium

Parthenium hysterophorus

Slør-partenium er en etårig plante, der vokser hurtigt på bar jord, marker og i vejkanter. Planten stammer oprindeligt fra de subtropiske dele af Nord- og Sydamerika og er særligt udbredt i området omkring Den Mexicanske Golf. Plantens frø er sandsynligvis blevet spredt ved eksport af korn og findes nu i lande som Indien, Australien og Afrika, hvor den er meget invasiv og forsager stor skade.

Derfor er arten uønsket

Planten er stærkt allergifremkaldende på grund af dens pollen, og berøring med planten kan fremkalde både hudirritation og udslæt. I Australien har planten givet store problemer, da den er giftig at spise for dyr, og den fortrænger både græsser og andre planter, som dyrene lever af. Det samme opleves nu i dele af Afrika og Indien, hvor den er et stort problem i landbruget, da planten fortrænger og overvokser afgrøder. Udover at spredes hurtigt, så udskiller planten også et stof i jorden, der hæmmer væksten hos andre planter – en såkaldt allelopatisk effekt.

Udseende og voksested

Planten har mange grene og bliver mellem 30 til 90 centimeter høj. Den har en dyb pælerod, der kan blive op til 2 meter. Planten formerer sig ved en voldsom frøsætning. Når slør-partenium spirer frem, fremstår den som en lav bladrosette med 8 til 20 centimeter lange blade. Planten kan blive i dette stadie meget længe, hvis der er tørke- eller kuldeperioder. Når klimaet er gunstigt, vokser selve stænglen hurtigt op, og den sætter sidegrene, der kan brede sig ud over et stort område. Arten kan blomstre allerede fire uger efter, at frøet er spiret frem, og den kan blive ved med at sætte blomster i 6-8 måneder, hvis forholdene er til det. En gennemsnitlig plante sætter cirka 15.000 frø om året, men man har observeret en frøproduktion på op til 100.000 frø per plante. Frøene spredes nemt ved eksport eller import af korn- og planteprodukter. Når planten først er etableret, er den svær at udrydde igen, da den er utroligt hårdfør, og frøene kan ligge i dvale i jorden i fire til seks år, hvis de er dækket af jord. 

Er arten i Danmark?

Slør-partenium er endnu ikke observeret i Danmark, men planten er under observation i hele Europa. Den er enkelte gange observeret i Polen og Belgien, hvor myndighederne har sørget for at udrydde den. Planten formodes at ville have svært ved at etablere sig i Danmark på grund af det kolde klima og begrænset nedbør.

På kortet finder du artens udbredelse i EU

Forvekslingsmuligheder

Arten ligner ikke andre planter i Danmark.

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art