Skyrækker

Ailanthus altissima

Udseende

Skyrækker er et hurtigtvoksende, lyskrævende træ, der normalt bliver 6-10 meter højt, men i særlige tilfælde kan blive op til 30 meter højt. Barken er glat, grå og med blege hvide striber. Den har store sammensatte blade bestående af 11-25 småblade, der hver er 7-12 cm lange. Blomsterne er enkønnede, små og gule og de hanlige blomster har en kraftig lugt. Frugten er meget karakteristisk med dens vingede nøddefrugt, der hænger i store klaser og bliver rødlige hen på sommeren. Alle dele af træet, specielt blomsterne, har en kraftig lugt.

Udbredelse

Skyrækker er hjemmehørende i Asien (østlige Kina, Nordvietnam). Skyrækker er den mest vidt udbredte invasive vedplante, og den er introduceret til og etableret på alle beboede kontinenter. I 1700-tallet blev den for første gang introduceret til Europa som prydplante. I Europa findes arten i de fleste lande og optræder invasivt i bl.a. Tjekkiet, Frankrig, Tyskland, England og de fleste lande i Syd- og Centraleuropa. Hvor arten er introduceret forekommer den primært i byer og andre menneskepåvirkede habitater fx. langs veje og banestrækninger.

Påvirkning på mennesker

Skyrækker har allergifremkaldende giftstoffer i både bark og blade. Kontakt med saft fra planten kan medføre betændelse i huden. Udsættes man for gentagende kontakt med plantesaften (hvilket sker for folk, der bekæmper træerne) da kan det medføre betændelser i hjertet.

Er arten i Danmark? 

Skyrækker er etableret som isolerede bestande i Danmark. Langt de fleste fund er i byer, primært i Hovedstadsområdet.

Læs mere:

Invasive species compendium (engelsk)

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art