Skovgøgeurt

Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii

Skovgøgeurt er en orkidé med tætsiddende rosa eller hvidlige blomster. Den kan blive op til 75 cm høj og blomstrer i juni og juli.

Den findes i Østjylland og på Øerne, men er ret sjælden.

Den vokser i løvskove, hvor der er kalk i jorden.

Udbredelse

Skovgøgeurt er temmelig sjælden. Den findes i Østjylland og på Øerne, hvor den er hyppigst på Lolland, Falster og Bornholm.

Udseende

Skovgøgeurt har en slank stængel og et pyramideformet blomsteraks med tætsiddende, oftest mørkviolette blomster, som dog også kan være lyserøde. Bladene er brede forneden, men lancetformede højere oppe på stængelen. De er plettede, og pletterne er mere brede end lange.

Skovgøgeurt bliver 40-75 cm høj og blomstrer i juni og juli.

Levevis

Skovgøgeurts navn henviser til dens voksested, som er løvskove på fugtig, kalkrig jord. Man kan dog også finde Skovgøgeurt i krat, på overdrev og på enge. Skovgøgeurt er nært beslægtet med plettet Gøgeurt, som den ofte regnes som en variant af.

Trusler

Der er ikke beskrevet nogen specifikke trusler mod skovgøgeurt.

Sådan er arten beskyttet

Skovgøgeurt er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A