Skov-hullæbe

Epipactis helleborine

Skov-hullæbe er en orkidé, der kan blive op til en meter høj og har mange grønne eller brune blomster. Den blomstrer fra juli til september.

Rådyr spiser blomsterne på grund af deres store indhold af nektar.

Den findes over hele Danmark og er en af vores almindeligste orkidéer.

Den vokser i skove og krat, hvor jorden er rig på næring og kalk.

Udbredelse

Skov-hullæbe er en af vores almindeligste orkidéer. Den findes over hele Danmark, men er sjælden i dele af Nord- og Vestjylland.

Udseende

Skov-hullæbe kan blive op mod en meter høj og har ofte mange, tætsiddende blomster. Den kan have op til hundrede blomster. De er grønne med brune eller violette indersider. Skov-hullæbe blomstrer fra juli til september. 

Varieteten klit-hullæbe Epipactis helleborine neerlandica er mere robust og har et mere tætblomstrende aks end skov-hullæbe. Den findes i Nordvestjylland, men er meget sjælden. Klit-hullæbe vokser i klitter og i lavninger mellem disse og i klitplantager.

Levevis

Skov-hullæbe vokser i skove og krat på muldbund, hvor jorden er rig på næring og kalk. Den bestøves af hvepse. Blomsternes udskiller en del nektar, som indeholder et berusende stof, som gør hvepsene sløve og omtumlede. Derfor bliver de på planten og kravler halvbedøvede rundt mellem de tætsiddende blomster, hvorved de bestøver dem. Rådyr har forkærlighed for at æde blomsterne, formodentlig på grund af den megen søde nektar i blomsterne.

Trusler

Der er ikke beskrevet nogen specifikke trusler overfor skov-hullæbe.

Sådan er arten beskyttet

Skov-Hullæbe er  fredet . Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Arten er desuden omfattet af  CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A